Sökning: "kandidatuppsats management"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats management.

 1. 1. Att äga eller inte äga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Mellesmo Sebyhed; Ellinor Westesdotter; [2021]
  Nyckelord :Delningsekonomi; bildelning; konsumtionsbeteende; hållbarhet; normer; drivkrafter och barriärer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att äga eller inte äga? En studie kring människors inställning till bildelning. Ämne/kurs: KSMK65, Examensarbete för kandidatuppsats, 15 hp Författare: Emma Mellesmo Sebyhed & Ellinor Westesdotter Handledare: Josefine Östrup Backe Nyckelord: Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer Syfte: Få en djupare förståelse för sambandet mellan normer kring hållbar konsumtion och delningsekonomi där bildelning tas upp som exempel. LÄS MER

 2. 2. COVID-19 - En svensk koncerns mardröm eller möjlighet? : En fallstudie av COVID-19 ́s påverkan på en svensk koncern med fokus på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tom Karmfalk; Filippa Olsson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Organization; Leadership; Corporate group; Crisis; Stress; Reorganization; Stakeholders; COVID-19; Organisation; Ledarskap; Koncern; Kris; Stress; Omorganisering; Intressenter;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, 2FE78E, Linnaeus University of Kalmar, Spring 2021. Authors: Tom Karmfalk & Filippa Olsson Advisor: Olle Duhlin Examinator: Hans Wessblad Title: COVID-19 - A swedish corporate group's nightmare or possibility? ___________________________________________________________________________ Purpose: The purpose of this study is to provide an insight into the leadership within an industry in a highly crisis-affected industry and contribute to insights into the importance of leadership and the impact on crisis management. LÄS MER

 3. 3. Affärsstrategier för butik-och kontorsfastigheter : En kvalitativ studie om affärsstrategier utifrån fastighetsbolags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alice Möller; Diana Morales; [2021]
  Nyckelord :Business strategies; commercial properties; retail properties; office properties; Affärsstrategier; kommersiella fastigheter; butiksfastigheter; kontorsfastigheter;

  Sammanfattning : Titel: Business strategies for retail and office properties,  A qualitative study of business strategies from a real estate company perspective.  Subject: Bachelor’s thesis in business administration specialization business management 7,5 credits and corporate finance and property valuation 7,5 credits Author: Alice Möller & Diana Morales Keywords: Business strategies, commercial properties, retail properties, office properties  Problem statement: How does the market look like for retail and office properties? How are business strategies implemented for retail and office properties and how are uncertainties taken into account? What factors influence the strategy decision regarding commercial real estate?  Purpose: The purpose of the study is to describe how property owners business strategies are adapted and executed and how uncertainty in the retail and office properties is taken into account. LÄS MER

 4. 4. Smart mobilitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Vangelis Alexander Pispas; Carl Wollin; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Smart mobilitet - Från äganderätten till "användarrätt" Nivå: Kandidatuppsats i Service Management inriktning Hotell och Turism , VT 2021 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Michael Johansson Syfte och frågeställningar: I kontext med den ökande urbaniseringen och massivt bilanvändande i metro urbana städer runt om i världen blir alternativa transportmedel allt mer relevant ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. På grund av en ökad miljömedvetenhet hos individer är syftet med studien är att undersöka förändringen av den bakomliggande motivationen till bildelningstjänster. LÄS MER

 5. 5. Införandet av robotprocessautomatisering inom ett försäkringsbolag : Konsten att genomföra RPA-införandeprocessen samt definiera framgångsfaktorer för hantering av risker under resans gång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olesya Vashina; [2021]
  Nyckelord :RPA; RPA-Införandeprocess; automatisering; risker; effekter; intressenter; försäkringsbranschen; Triple-Win.;

  Sammanfattning : Användningen av Robot Processautomatisering (RPA) hos företag blir allt vanligare och det är viktigt att lyckas med RPA-införandet för att maximera syftet med automatiseringen samt undvika störningar i verksamheten.  Det uppkommer en del risker under RPA-införandet som behöver hanteras. LÄS MER