Sökning: "konsumentstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet konsumentstudie.

 1. 1. Grip stiffness analysis of carton board packages

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alexander Romin; Anton Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Grip stiffness; BioTac; Packaging; consumer panel; Greppstyvhet; BioTac; förpackningar; konsumentpanel;

  Sammanfattning : This report is a part of the research project "A New Model for Deformation of Carton Board Packages by Manual Handling". This project is a collaboration between Örebro University and two companies engaged in carton board packages. LÄS MER

 2. 2. Co-branding inom restaurangsektorn : En studie av varumärkeskapital ur ettkonsumentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oskar Modig; [2016]
  Nyckelord :brand equity; craft beer; premium brands; mainstream; niche market; cobranding; food beverage; Varumärkeskapital; hantverksöl; Premium; Mainstream; Restaurang; Cobranding; Food Beverage;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen försöker kartlägga vilka produkt- och varumärkesegenskaper som driverkonsumenternas val av premiumöl på restaurang och redovisar en konsumentstudie gjord irestaurangmiljö. Tidigare forskning menar att det finns en outnyttjad potential förrestauranger som vill utnyttja det snabbt ökande intresset för hantverksöl genom co-brandingmed attraktiva premiumvarumärken. LÄS MER

 3. 3. Varumärkeslojalitet på den svenska ölmarknaden : En konsumentstudie om relationerna mellan varumärkeslojalitet, upplevd kvalité, varumärkeskännedom och varumärkesassociationer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Emmelie Gustafsson; Camilla Sjödahl-Essén; [2015]
  Nyckelord :Brand loyalty; Brand associations; Perceived quality; Brand awareness; Swedish beer market; Varumärkeslojalitet; Upplevd kvalité; Varumärkeskännedom; Varumärkesassociationer; Svenska ölmarknaden;

  Sammanfattning : Title: Brand loyalty in the Swedish beer market: A consumer study about the relations between brand loyalty, perceived quality, brand awareness and brand associations.Authors: Emmelie Gustafsson and Camilla Sjödahl-EssénSupervisor: Ossi PesämaaDepartment: School of Management, Blekinge Institute of TechnologyCourse: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 creditsPurpose: This study aims to study how brand loyalty of three Swedish beer brands is affected by brand associations, brand awareness and perceived quality. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters beslutsprocess om krukväxter : konsumentstudie rörande yngre och äldres resonemang innan köp av krukväxter till hemmet/dekoration

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Julia Waller; [2014]
  Nyckelord :krukväxter; prydnadsväxter; konsumenter; beslutprocess; the buyer decision process;

  Sammanfattning : I jordbruksverkets marknadsöversikt från 2013 anmärker författarna en viss problematik som tycks gälla för krukväxtproduktionen. Ser man till antalet sålda produkter visar statistiken att produktionen av krukväxter minskat med 31 % sedan 1999, och det är inget som helt kompenserats genom ökad import. LÄS MER

 5. 5. Country of origin - consumers’perception at the point of purchase of meat : a means-end chain analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Hagbardsson; [2013]
  Nyckelord :Country of Origin; laddering interviews; means-end chain; meat; purchasing decision;

  Sammanfattning : Focus of this study was on the underlying values behind consumers buying motives at the point of purchase of meat products in Sweden. Meat consumption in Sweden has increased and in 2012, almost 50% of all meat consumed was imported (SJV, 2013). LÄS MER