Sökning: "kontextuell kompetens"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kontextuell kompetens.

 1. 1. Hur en kvantitativ urvalsmetod kan generera i kvalitativa rekryteringar : En studie om arbetspsykologiska tester

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Astrid Nordén; Louise Wanner; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; selection method; work related psychological testing; Rekrytering; urvalsmetoder; arbetspsykologiska tester;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalplanering är ett strategiskt arbete som bland annat handlar om att förstå vilken personal och kompetens som finns i organisationen. Organisationer lägger idag fokus på att göra det sociala livet reviderbart, vilket kan vara en anledning till att kvantitativa urvalsmetoder används i rekryteringsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Framtidens ledare? Fråga personalen! : en studie om kontextuell kompetens och självbedömning hos svenska chefer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anni Haraldsson; Marina Pavlović; [2017]
  Nyckelord :Contextual intelligence; effective leadership; context; self-awareness; selfassessment; employees’ assessment; recruitment; contextual competence; Kontextuell intelligens; effektivt ledarskap; kontext; självmedvetenhet; självutvärdering; medarbetarbedömningar; rekrytering; kontextuell kompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kontextuell intelligens är en möjlig lösning till dagensstora mängd ledarskapsrecept. Primärdata från en enkätundersökning med 389 giltiga svarsamlades in angående sex av beteendena som utgör Kutz (2016) teori för kontextuellintelligens, vilket utgjorde metoden för studien. LÄS MER

 3. 3. Luthersk prästutbildning vid Makumira i Tanzania - Svenska kyrkans insatser 1942-1982

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Missionsvetenskap

  Författare :Johannes Zeiler; [2012]
  Nyckelord :Makumira; Svenska kyrkans mission; teologisk utbildning; prästutbildning; mission; missionär; luthersk tradition;

  Sammanfattning : Såväl utgångspunkter som förutsättningar för arbetet med teologisk utbildning inom luthersk kyrkotradition i Tanzania har förändrats avsevärt de senaste hundra åren. Missionsinsatserna under förra seklets början inom utbildningsområdet understödde kyrkornas territoriella expansion. LÄS MER

 4. 4. Fördomar och lärdomar : En kvalitativ studie av tre lärares interkulturella kompetensutveckling genom mötet med en annan kultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Tove Julinder; Frida Tholander; [2011]
  Nyckelord :Kultur; kommunikation; mångkulturalism; interkulturell kompetens; interkulturell pedagogik; studieresa;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur tre lärare kan utveckla sin interkulturella kompetens genom en studieresa till Etiopien. Vi har studerat vilka kulturella fenomen som lärarna uppfattat i landet, hur den interkulturella kompetensutvecklingen har påverkats av de möten lärarna varit delaktiga i under studieresan samt vilken betydelse studieresan kan få för lärarnas fortsatta arbete med interkulturell pedagogik i skolan. LÄS MER