Sökning: "kritiska aspekter matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden kritiska aspekter matematik.

 1. 1. LIKHETSTECKNET Ett lektionsförsök om förståelsen av likhetstecknet i årskurs 3 och årskurs 6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sejla Mahmutovic; Rasid Sacic; [2020-06-22]
  Nyckelord :likhetstecknet; kritiska aspekter; learning study; kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka elevernas förståelse av begreppet likhetstecknet inom matematik i årskurs tre och sex. Utifrån syftet kommer fyra frågeställningar där färdig-heter, kritiska aspekter och pedagogiska insatser efterfrågas. LÄS MER

 2. 2. Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 : Med fokus på tidig algebra

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; årskurs 3; läromedelsanalys; variationsteori; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer.;

  Sammanfattning : I den här läromedelsanalysen fokuseras kritiska aspekter samt variation i matematikuppgifter inom tidig algebra. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter av tidig algebra i årskurs tre samt hur dessa kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i läromedel : En läromedelsgranskning av kritiska aspekter och variationsmönster i matematik för årskurs 5.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsuppgift; kritiska aspekter; kritiska drag; variationsmönster; lärandeobjekt; läromedel; öppna problem; slutna problem; rika problem.;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som inriktar sig på två läromedel anpassade för årskurs fem och dess problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersöks i studien är Prima Formula matematik 5 och Mera Favorit matematik 5B. LÄS MER

 4. 4. Negativa tal i två läromedel för årskurs 5 : En variationsteoretisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Georg Evefalk; [2020]
  Nyckelord :Fusion; generalisering; grundskolan; kontrast; kritiska aspekter; lärandeobjekt; läromedel; läromedelsanalys; matematik; minustecknets funktioner; negativa tal; tallinjen; variationsmönster; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur de negativa talen synliggörs i två läromedel, för årskurs 5, genom att identifiera vilka kritiska aspekter som framstår i dessa läromedel samt hur de kritiska aspekterna varieras. De läromedel som har analyserats är Prima Formula 5 och Matte Direkt Borgen 5B. LÄS MER

 5. 5. Bråk i läromedel : En läromedelsanalys med utgångspunkt i variationsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Jesper Andersson; [2020]
  Nyckelord :Rationella tal; Variationsmönster; Kritiska aspekter; Matematik; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever har att utveckla sin förståelse för bråk i en läroboksstyrd undervisning. Forskning visar att läroböcker har en stor inverkan på matematikundervisningen, och undersökningar visar att även i Sverige används läroböcker i stor utsträckning. LÄS MER