Sökning: "kvalitativ IT"

Visar resultat 1 - 5 av 20895 uppsatser innehållade orden kvalitativ IT.

 1. 1. DEN TORSKADE POLITIKEN? En kvalitativ studie på hur svenska yrkesfiskare ser på den europeiska fiskeripolitiken och utformningen av den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Nordström; [2024-03-18]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; storskaligt fiske; bottom-up; top-down; hållbart fiske; kustsamhällen. Small-scale fisheries; large-scale fisheries; bottom-up; top down; sustainable fisheries; coastal communities;

  Sammanfattning : Fisheries is a problem that doesn’t obey national borders and can therefore benefit from being solved between countries instead of within them. Fisheries is a difficult issue for the EU since it touches on issues as economy, culture, environment and social questions. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linda Melander; [2024-03-15]
  Nyckelord :men`s violence against women; social workers; Sweden; women`s rights; emotions; discretion; street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : Men`s violence against women is a global problem and it is something that has existed for many years. It is a problem that many human rights organizations highlight and that the Women`s Convention works to abolish all forms of discrimination against women. LÄS MER

 3. 3. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 4. 4. Framtidens mediehus byggs med digital verktygslåda. En kvalitativ studie över hur digitala verktyg påverkat sportjournalistiken på lokala tidningsredaktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Benjamin Hanafi; Emil Håkansson; Nils Strandahl; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how sport journalists who work on local newspaper editorial offices experiences the adaption into use of digital tools in the journalistic work, and find out what factors that affects the extent to which digital tools are used. Furthermore, the aim was also to find out which digital tools that are used most frequently by the selection of journalists, and investigate how these tools affects the journalistic work process. LÄS MER

 5. 5. Populärt med populism? En kvantitativ och kvalitativ analys om alternativmediers populistiska uttryck i rapporteringen om terrordådet mot svenskar i Bryssel 2023

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Berglund; Hillevi Olsson; Lovisa Proos; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the populism aspect within alternative right-wing and left-wing media. It is carried out by conducting a quantitative study combined with a qualitative study for closer analysis. LÄS MER