Sökning: "kvalitetsteknik"

Visar resultat 21 - 25 av 105 uppsatser innehållade ordet kvalitetsteknik.

 1. 21. Storskalig förändring i komplexa system : Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensivkvalitetsutveckling i en kommun

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Maria Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; Change management; Transformation; Large scale change; Whole system transformation; Culture; System view; System thinking; Complexity; Learning organizations; Public sector; Sweden; Health and social care; Offensiv kvalitetsutveckling; Förändringsledning; Förändring; Samhällsomvandling; Storskalig förändring; Kultur; Systemsynsätt; Systemtänkande; Komplexa system; Lärande ledarskap; Lärande organisationer; Offentlig sektor; Sverige; Vård och omsorg;

  Sammanfattning : Utifrån att samhället genomgår stora förändringar   och står inför nya utmaningar finns ett behov av förmåga att möta framtiden   på ett nytt sätt. Det ställs nya krav på hur organisationer behöver jobba med   utveckling då transformationen skapar nya beteenden hos oss människor. LÄS MER

 2. 22. Ledarskapoch delaktighet på framgångsrika enheter i kommunal verksamhet : Enfallstudie av vinnande enheter av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Christine Oljelund; Vian Smith; [2017]
  Nyckelord :Total Quality management; cornerstone model; leadership; participation; change management; public administration.; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ledarskap; delaktighet; förändringsledning; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : För attkunna möta ett kraftigt ökande invånarantal i de flesta av Sveriges kommunerbehöver verksamheterna vara resurseffektiva och erbjuda invånarna en fungerandeservice. Syftet med studien har varit att få en förståelse förframgångsfaktorer när det gäller ledarskap och delaktighet i kommunalverksamhet. LÄS MER

 3. 23. Utvecklingav utrustning för pannlampor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Christoffer Johansson; [2017]
  Nyckelord :Batterisele; huvudställning; produktutveckling; nattorientering.;

  Sammanfattning : Ett arbete med att förbättra en batterisele och huvudställning har genomförts.Syftet med arbetet var att vara främst på marknaden när det gäller batteriselaroch huvudställning. Då krävs det att du utvecklar dessa produkter kontinuerligtför att kunna öka efterfrågan och kvalitén på produkterna. LÄS MER

 4. 24. Konstruktion av metod och verktyg för kontroll av snabbkopplingen Stäubli RBE03.1150/IA/HPG/JE

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Erik Winberg; [2017]
  Nyckelord :Stäubli; koppling; kopplingshona; RBE03.1150 IA HPG JE;

  Sammanfattning : Detta examensarbete redogör för hur en metod samt ettverktyg utvecklats med ändamålet att kontrollera skicket på en kopplingshona(Stäubli RBE03.1150/IA/HPG/JE), vilken behandlar kvävgas. Arbetet hargenomförts på uppdrag av Saab AB. LÄS MER

 5. 25. Integrering av Lean-DMAIC för ett effektivare informationsflöde

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Markus Saarela; Mats Bäckman; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Value Stream Mapping; Sex Sigma; DMAIC; Quality Management; Lean Production; Value Stream Mapping; Sex Sigma; DMAIC; Kvalitetsteknik;

  Sammanfattning : Throughout history companies have come to realize the importance of work revolving quality in order to remain competitive on the market. Process development is a natural part of quality management. There exists several different philosophies and tools to make use of in this work, examples are Lean Production and Six Sigma. LÄS MER