Sökning: "kvinnoorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kvinnoorganisation.

 1. 1. Amningshjälpen i Skellefteå : En redogörelse över föreningens aktiviteter och relationer till mödravården 1975-1983

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mathilda Myrtler; [2017]
  Nyckelord :Amning; Barnmorska; Amningshjälpen; Skellefteå; Mödravård; Kvinnoorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. För Guds Skull

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Jenny Wester; [2017]
  Nyckelord :kristendom; missionshistoria; Missionärer; kolonialism; emancipation; kvinnliga missionärer; kvinnlig frigörelse; missionsfeminism; kvinnorörelse; kvinnoorganisation; frikyrkosamfund; imperialism; kvinnorättsfrågor; islam; hinduism; Kvinnliga Missionsarbetare; Helgelseförbundet; När och Fjärran; Trons Segrar; svenska Fribaptisterna; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En studie av svenska kvinnors motiv för mission, samt deras förhållande till det koloniala systemet i de länder de verkade med start strax efter sekelskiftet 1800/1900. Undersökningen kretsar till stor del kring frågan om huruvida kvinnor sökte frihet från manlig överordning genom kristen mission... LÄS MER

 3. 3. "Agents of positive change"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Pahnke; Märta Rydstern Ekblom; [2014]
  Nyckelord :Bosnien-Herzegovina; kvinnoorganisation; aktör; struktur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnor diskrimineras idag politiskt, ekonomiskt och socialt i Bosnien-Herzegovina på grund av rådande strukturer. Staten har ingen tydlig handlingsplan för att arbeta mot diskrimineringen och därför har det de senaste åren startats kvinnoorganisationer i landet, som arbetar med att stärka kvinnors rättigheter. LÄS MER

 4. 4. "Go vote for this man and go home" : En studie av tre NGO:s arbete med kvinnor inom Egyptens familjelag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Lina Hassan Herou; [2013]
  Nyckelord :Egypten; kvinnoorganisation; familjelag; genus; islam; Muslimska Brödraskapet; NGO;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is based on interviews with staff from three Egyptian NGOs in Cairo during the spring of 2013. The study examines how three Egyptian NGOs discuss the woman’s situation within the Islamic legal discourse in the contemporary Egypt. LÄS MER

 5. 5. "Go vote for this man and go home" : En studie av tre NGO:s arbete med kvinnor inom Egyptens familjelag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Lina Hassan Herou; [2013]
  Nyckelord :Egypten; kvinnoorganisation; familjelag; genus; islam; Muslimska Brödraskapet; NGO;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is based on interviews with staff from three Egyptian NGOs in Cairoduring the spring of 2013. The study examines how three Egyptian NGOs discuss thewoman’s situation within the Islamic legal discourse in the contemporary Egypt. LÄS MER