Sökning: "låttexter"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet låttexter.

 1. 1. Att använda låttexter : En kvalitativ studie om låttexters funktion inom samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Lindqvist; Elik Van Vuuren; [2021]
  Nyckelord :Didactic tool; thematic teaching; interdisciplinary teaching; learning; social studies; song lyrics; interplay; momentum; content; student; teacher; Didaktiskt verktyg; tematisk undervisning; ämnesöverskridande undervisning; inlärning; upplevelse; samhällskunskapsundervisning; låttexter; samspel; drivkraft; innehåll; elev; lärare;

  Sammanfattning : There is a constant struggle for teachers to find new methods that generate learning. Every student learns differently and not everyone benefits from the traditional learning methods that teachers have used for centuries. Therefore, teachers must now variate their teaching methods so that every student gets the same opportunity to learn. LÄS MER

 2. 2. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 3. 3. Är det konstigt att jag blev chockad? : Berättelser om ett brott och om transfeminina personer i svensk offentlig media på 1970-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Valerie Mol; [2020]
  Nyckelord :transgender studies; transhistoria; Cornelis Vreeswijk; dagspressen; berättelser; hat;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det i dagspressen skrevs om Cornelis Vreeswijk och de två transsexuella kvinnor som han misshandlade i februari 1975, genom att analysera artiklarna som berättelser som ämnar tillskriva brottet mening och moral. Dessutom är syftet att undersöka hur transfeminina personer porträtterades i andra artiklar omkring 1970-talet. LÄS MER

 4. 4. Låttexter i undervisningen : En intervjustudie om att använda låttexter som diskussionsunderlag för att utveckla lågstadieelevers kritiska tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann Thorslund; Malin Hörnfeldt; [2020]
  Nyckelord :Lågstadiet; populärmusik; identitetsskapande; delaktighet; kritiskt tänkande; kompensatoriskt uppdrag; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Livet vi lever är jettat, därför många vill testa. Jalla, kom testa, ra-ta-ta-ta från en Tesla” : En tematisk och språklig innehållsanalys om gangsterrapens normalisering och uppmuntran av kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Nathalie Lundqvist; Olivia Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Gangsta rap; song lyrics; criminality; power; hegemony; objectification of women; Gangsterrap; låttexter; kriminalitet; makt; hegemoni; objektifiering av kvinnor;

  Sammanfattning : The gangsta rap has topped the Swedish music charts in recent years and the controversial message of the music genre has led people in the community to question what the gangsta rap message convey. The purpose of the study is to investigate how a normalization and encouragement of crime are characterized in the contemporary song texts, and how men and women are portrayed in connection with the power aspects of society. LÄS MER