Sökning: "legitimerad sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden legitimerad sjuksköterska.

 1. 1. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
  Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Aziza Niazi; Sima Zaher; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; copingstrategi; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En legitimerad sjuksköterska har ett specifikt ansvar och kompetensområde kring omvårdnad. Kvalitén av omvårdnaden kan påverkas av arbetsrelaterad stress och därmed är det av vikt att belysa sjuksköterskors upplevelser av detta. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress det första året efter yrkesexamen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Augustsson; Johanna Järås; [2021]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; omvårdnad;

  Sammanfattning : Nyutexaminerade sjuksköterskor ställs inför stora utmaningar i sitt nya yrke. Att utsättas för arbetsrelaterad stress den första tiden inom yrket ledde till att många sjuksköterskor valde att lämna vårdyrket. Sjuksköterskan har ett ansvar att främja hälsa likväl patientens säkerhet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter och förväntningar på kompetensutveckling på en akutkirurgisk avdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Dahlén Hansson; Rebecca Lindblom; [2020-08-06]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenheter; förväntningar; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård. Det innebär attsjuksköterskan ska bedriva vård som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Idaghar patienterna tillgång till mer information och sina egna patientjournaler, vilket ställer högakrav på att sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av och preferenser för delaktighet i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Florman; Hanna Willehadson; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnad; Patientinflytande; Patientnavigering; Patientpreferens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvården har enligt lag ansvar att främja patientens delaktighet och självbestämmande. Trots detta uppstår brist i kommunikationen mellan patient och personal och upplevelser om att patienter inte får vara delaktiga i sin vård skapas. LÄS MER