Sökning: "mänskliga rättigheter och demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter och demokrati.

 1. 1. Hur två av Pija Lindenbaums barnböcker gestaltar värdegrundsfrågor : Pudlar och pommes (2016) och Vitvivan och Gullsippan (2021)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tishko Taha; [2024]
  Nyckelord :Värdegrund; barnkonventionen; Pija Laudenbaum; mänskliga rättigheter; bilderböcker; demokrati; rättvisa och orättvisa; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : En kvalitativ textanalys av Pudlar och pommes (2016) och Vitvivan och Gullsippan (2021) med temat värdegrund. Tishko Taha. Svenska språket, svenska självständigt arbete på avancerad nivå, med inriktning F-3, 15 högskolepoäng. Örebro universitet VT2023. LÄS MER

 2. 2. RASISM INOM LÄRARUTBILDNING Rasifierade som icke-vita lärarstudenters erfarenheter av rasism inom lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ellen Englund; [2023-06-27]
  Nyckelord :rasism; rasifiering; ras; lärarutbildning; lärarstudenter;

  Sammanfattning : Lärarutbildningar ska främja demokrati och mänskliga rättigheter men det finns en risk att lärarstudenter av sina utbildningar lär sig rasism som de senare för vidare i sin yrkesprofession. För att bättre förstå hur rasism verkar inom lärarutbildningar undersöker studien rasifierade som icke-vita lärarstudenter och lärares erfarenheter av rasism inom lärarutbildningar och de konsekvenser erfarenheterna medfört. LÄS MER

 3. 3. Den offentliga sektorns åtagande för att stärka barns rättigheter : En studie om implementering av barnkonventionen som nationell lagstiftning

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Robin Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Barnkonventionen; barns rättigheter; barnets bästa; barnrättskommun; implementering;

  Sammanfattning : The present study investigated the incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child into Swedish law through an examination of the juridical difficulties in the state and municipalities. The study employed three methods: Qualitative content analysis, juridical method, and a semi-structured interview. LÄS MER

 4. 4. Swedish Settler-Colonialism in the Forest : Forest Samis's Rights and Land Disposal

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Sara Lind; [2023]
  Nyckelord :Forest Samis; Reindeer Herding; Settler-Colonialism; Indigenous land rights; Forestry Management;

  Sammanfattning : This paper delves into the significance of land disposal to indigenous rights and Settler-Colonies. Specifically, it examines land use regulations for forestry management and Forest Sami villages. LÄS MER

 5. 5. “THE ENDLESS BATTLE” France's Path to Legalizing Abortion : The Spiral Approach

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Tannaz Horri Farahani; [2023]
  Nyckelord :France; Abortion law; Feminist movements; Social change; Human rights; Spiral model.;

  Sammanfattning : This abstract provides a concise summary of the thesis, which examines the evolution of abortion laws in France and the intersection of women's rights, feminism, and healthcare. It emphasizes the shift from a complete ban on abortion to legalization and analyses the factors contributing to this social change, focusing on the role of feminist movements and women's rights activists. LÄS MER