Sökning: "maktmissbruk religion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden maktmissbruk religion.

 1. 1. Bakomliggande faktorer till sjuksköterskors attityder kring dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Emily Gunnarsson; Josefina Sandberg; Anna Millegård; [2010]
  Nyckelord :Nurse; euthanasia; attitudes; Sjuksköterska; dödshjälp; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp eller eutanasi innebär att åtgärder vidtas för att skapa en så lätt ochfridfull död som möjligt. Nederländerna, Luxemburg och vissa stater i USA har en lag somtillåter dödshjälp, dock är dödshjälp fortfarande olagligt i de flesta delarna av världen. LÄS MER

 2. 2. Makt och kön i kristendomen och islam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Angelika Davidsson; [2004]
  Nyckelord :feministisk vetenskap; kvinnoforskning; kontroll; härskartekniker; Eva Lundgren; Berit Ås; feminism; gynocentrisk feminism; religionspsykologi; våld; sexualiserat våld; religiöst våld; misshandel; kön; makt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att belysa att mäns maktmissbruk över kvinnor inte beror på religion eller nationalitet, utan är ett mer personligt och psykologiskt betingat beteende. Men i vissa fall kan vissa religiösa påbud och vissa kulturella heteronoma värderingar bidra till att underbygga ett sådant maktmissbruk, för den som väljer att se på saken och tolka påbud och värderingar på ett sätt som gynnar dem i dessa avseenden. LÄS MER