Sökning: "malin bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden malin bibliotek.

 1. 1. “BÖCKERNA ÄR BIBLIOTERAPEUTISKA I SIG” : En intervjustudie om det hälsofrämjande arbetet vid biblioteken som utförs genom biblioterapeutiska metoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Stenberg; Lina Forssell; [2022]
  Nyckelord :Biblioterapi; litteraturterapi; terapi; bibliotekarier; bibliotek; yrkesroll; yrkesidentitet; litteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att utforska det hälsofrämjande arbetet vid bibliotek som genomförs genom biblioterapeutiska metoder. Vi har utgått från följande treforskningsfrågor: 1. Vilka former av biblioterapeutiskt arbete har respondenterna erfarenheter av? 2. LÄS MER

 2. 2. Att vara en viktig vuxen i en anonym miljö : En kvalitativ studie av bibliotekariers upplevelser av att ha arbetat med en digital boktipstjänst med biblioterapeutiska inslag för unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Backman; [2022]
  Nyckelord :läsfrämjande; skrivfrämjande; biblioterapi; biblioterapeut; barn- och ungdomsbibliotekariens kompetens; digital kommunikation; anonymitet; identite;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to gain in-depth knowledge of how a digital reading and writing promotion library service for young people is experienced and described by the participating librarians. More specifically, to investigate the link between the service and bibliotherapy, as well as the librarians' view of communication via the service. LÄS MER

 3. 3. Det digitala fönstret till biblioteken : En digitalt etnografisk studie av bibliotekskonton på Instagram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Ekelöf; [2022]
  Nyckelord :sociala medier; Instagram; bibliotekskonton;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt biblioteken använder bibliotekskonton på sociala medie-plattformen Instagram och ta del av bibliotekariernas förhållningssätt till kontona. Detta undersöktes genom att besvara följande forskningsfrågor: Vad visar biblioteken upp från den dagliga verksamheten på sitt bibliotekskonto? På vilka sätt används bibliotekskontona i ett läsfrämjande syfte? Vilka förhållningssätt har bibliotekarierna till sitt bibliotekskonto? Studien är baserad på ett empiriskt underlag som bestod av insamlade data från bibliotekskontons publicerade innehåll och kortare intervjuer med bibliotekarier som arbetar med kontona. LÄS MER

 4. 4. Lärande och meningsskapande i en agil organisation : Upplevelsen av ett knowledge management-initiativ ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ingrid Brandt; Malin Sturesson; [2022]
  Nyckelord :Agila metoder; offentlig organisation; lärande; knowledge management; meningsskapande; samarbete; byråkrati; retrospective.;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that investigates a public organization where the areas of agility and knowledge management meet with a focus on the co-worker’s experience. There is currently not much research on knowledge management regarding organizations striving to work explicitly agile, especially not within the public sector. LÄS MER

 5. 5. Tidig litteracitet : den fysiska miljön för de yngsta barnen i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Bengtsson; Sandy Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :tidig litteracitet; matteuseffekten; fysisk miljö; litteracitetsfrämjande;

  Sammanfattning : Kunskaper inom litteracitet är en förutsättning för att kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle (Björklund, 2008, s. 18). Barton (2007) för samman sociokulturell teori och utvecklingsekologisk teori och förklarar att litteracitet är ett lärande som sker mellan människor och den omgivande miljön. LÄS MER