Sökning: "marina resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden marina resurser.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. Marina ekosystemtjänster för Hav i balans samt levande kust och skärgård : En kvalitativ analys av lokal förvaltning av Höga Kusten och Sankt Anna-Missjö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Elliot Augustinsson Malmberg; Charlotte Lagerhjelm; [2021]
  Nyckelord :Ecosystem services; Marine Protected Areas; Swedish Environmental Objectives; Baltic Sea; local management; Ekosystemtjänster; marint skyddade områden; Sveriges miljökvalitetsmål; Östersjön; lokalt åtgärdsarbete;

  Sammanfattning : Östersjön omfattas av en stor mångfald marina ekosystemtjänster som livnär närliggande samhällen. Deras funktion är hotad av en mängd terrestra och akvatiska aktiviteter som har förorenat havet, vilket kräver en långsiktig hållbar förvaltning. LÄS MER

 3. 3. "Att läsa är jätteviktigt..." : En studie om vad elever 9-16 år väljer att läsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petra Revemark; Marina Walldorf; [2021]
  Nyckelord :Läslust; läsundervisning; läsvanor; motivation; sociala medier.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att få kunskap om vad elever läser, deras läsvanor och läslust i åldrarna 9-16 år, så att lärare och speciallärare ska kunna möta elevers intresse och entusiasm och stimulera deras läsutveckling. De tre frågeställningarna löd: Hur ofta och vad läser barn i åldern 9-16 år? Vad är elevers uppfattning om läsning? samt vad kan och brukar lärare göra för att motivera elevernas läsintresse? Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet som menar att människan använder sig av sina olika resurser, såväl språkliga, intellektuella som fysiska för att ta till sig kunskap. LÄS MER

 4. 4. Alternative fuels for shipping : Feasibility study in Singapore

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Foscoli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work was performed as a collaboration between the University of Cambridge and the Royal Institute of Technology and was initially intended to be performed as a 5-months internship at the CREATE Centre of Singapore. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, it could only be done remotely. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringen av institutionen för informatik och medias utbildningsverksamhet under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Marina Bengtsson; Mattias Ekwall; [2020]
  Nyckelord :Institutionen för informatik och media; utbildningsverksamhet; organisationsförändring; digitalisering; distansundervisning; kommunikation; digitala resurser;

  Sammanfattning : Effekterna av Covid-19 pandemin medförde bland annat en övergång till distansundervisning för institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. I samband med denna övergång digitaliserades institutionen ytterligare, under en kort tidsperiod. LÄS MER