Sökning: "markering"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet markering.

 1. 1. Förbättrat stridsvärde med Förstärkt verklighet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vagif Mammadli; [2021]
  Nyckelord :augmented; reality; communication; combat; value; arcore; förstärkt; verklighet; kommunikation; stridsvärde; försvarsmakten; arcore;

  Sammanfattning : En skyttegrupp är en grupp av soldater inom Försvarsmakten vars huvuduppgift är att strida mot fienden på marken. Skyttegruppen leds av en gruppchef som bestämmer inbrytningspunkter, skjutgränser, markerar fientliga soldater och dirigerar hur skyttegruppen agerar i stridsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Alla hava vi en Herre och Gud! : konfessionsbyggande och konfessionalisering under Uppsala möte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anton Hagen; [2021]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att studera det relativt outforskade området rörande det svenska prästerskapets agerande under Uppsala möte. För att uppfylla detta syfte analyseras fem av de mötesskildringar som finns bevarade från Uppsala möte. LÄS MER

 3. 3. Förskolan, närmande mot eller fjärmande från skolan? : En skolpolitisk analys av revisionerna av förskolans läroplan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Lingblom; [2021]
  Nyckelord :Läroplan; förskola; skolpolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att jämföra Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, med föregångarna Lpfö 98 rev 10 och Lpfö 98 för att analysera revisionerna 2010 och 2018 ur ett skolpolitiskt perspektiv. Efter en innehållsanalys av förändringarna i läroplanen har dessa analyserats i förhållande till de skolpolitiska idéer som träder fram i regeringens uppdrag till Skolverket, motioner och propositioner samt Skolverkets arbete med revisionerna. LÄS MER

 4. 4. Användningen av bestämdhet bland inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Sandborgh; [2020]
  Nyckelord :bestämdhet; svenska som andraspråk; species och artikelbruk; ryskspråkiga inlärare; transfer; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa inlärare har fortfarande problem med denna kategori. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av fonologiska vokalkontraster : Ett perceptionstest utfört på andraspråksinlärare av svenska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonatan Tesfai; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; vokaler; ålder; typologisk markering; kontrastiv analys; svenska som andraspråk; perceptionsförmåga;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur andraspråksinlärare identifierade och uppfattade fonologiska vokalkontraster som står i ordpar. Vokalkontrasterna som undersöktes skiljer sig i främre och centrala rundade vokaler. Ett lyssnartest konstruerades och resultaten analyserades med en kvantitativ ansats. LÄS MER