Sökning: "masculinity development"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden masculinity development.

 1. 1. Men & Cosmetics: A Problem of Consumer Understanding? : Perception of French Consumers about male cosmetics

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Aline Smeeckaert; Baptiste Martin; [2022]
  Nyckelord :Gender; Cosmetics; Men’s Grooming; Male Cosmetics; Men Consumer Behavior; Self-concept; Body Image; Brand Personality; Masculinity;

  Sammanfattning : Background: The cosmetics industry has historically been associated with women, and much research has focused on them. However, the male cosmetics market has been growing rapidly for several years around the world. Nevertheless, little attention has been paid to men and their new way of life and consumption. LÄS MER

 2. 2. “Alphas vs. Betas” - Mäns kamp om makten över kvinnor : en diskursanalys av internetfenomenen “manosfären” och “incels” på Flashback

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Lindkvist; Emma Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine the subculture incels and to see how masculinity is represented and constructed by incels, how power is expressed within the community as well as to answer what they define as a “real man”. In order to examine and analyze the subculture, this study has used the Swedish online forum Flashback. LÄS MER

 3. 3. “Be a man”: Working with Masculinities as a Strategy to Prevent Gender-Based Violence in Bolivia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Victoria Morén; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate how social constructions of masculinities are connected to the high prevalence of gender-based violence (GBV) in the Bolivian context. Moreover, the thesis aimed to uncover why a growing number of organizations in Bolivia have chosen to incorporate a “masculinity approach” in their GBV interventions, and to analyse the challenges and opportunities presented by this work. LÄS MER

 4. 4. Integrating feminist foreign policy and climate resilient development : Case study of socio-cultural configurations in Liberia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Martin Demmelmaier; [2022]
  Nyckelord :Socio-cultural configurations; Climate resilient development; Feminist foreign policy; Ethnography; Liberia; Informal settlements; Socio-economic disadvantaged communities; Embassy of Sweden; Climate adaptation; Marginalization; Social justice; Ecological masculinities; Environmental feminism; Gender as a social construction; Transforming masculinity norms; State-citizen relations; Female empowerment strategies; Land-ownership; Religious leaders; Sociokulturella konfigurationer; Klimatresilient utveckling; Feministisk utrikespolitik; Etnografi; Liberia; Informella bosättningar; Socioekonomiskt utsatta områden; Svenska ambassaden; Klimatadaptering; Marginalisering; Social rättvisa; Ekologiska maskuliniteter; Miljöinriktad feminism; Kön som en social konstruktion; Förändra maskulinitetsnormer; Stat-medborgare relationer; Strategier för kvinnlig egenmakt; Markägande; Religiösa ledare;

  Sammanfattning : This thesis addresses the socio-cultural configurations in Liberia in relation to climate resilient development and feminist foreign policy carried out by the Embassy of Sweden in Monrovia. It builds on the intention to explore potential points of integration between the feminist foreign policy with the construction of climate adaptation capacity. LÄS MER

 5. 5. POJKAR OCH UNGA MÄN SOM BÅDE OFFER OCH FÖRÖVARE : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares erfarenheter av pojkar och unga män inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck.

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mollie Åberg; Caroline Wingård; [2022]
  Nyckelord :Honor; HRVO; boys; young men; social workers; interventions; Heder; HRVF; pojkar; unga män; socialarbetare; stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialarbetares erfarenheter av pojkar och unga mäns roller som offer och förövare i en hederskontext och vilka stödinsatser som finns att få. Studien är en kvalitativ intervjustudie där åtta socialarbetare med erfarenhet av pojkar och unga män i en hederskontext intervjuades. LÄS MER