Sökning: "media utseende"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden media utseende.

 1. 1. Influencers och skönhetsideal :   ’’Dom är ju snygga även om deras utseende är fejk’’  

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emilia Nordlund; Sjölén Simone; [2023]
  Nyckelord :Social media; Influencer; Cosmetic procedures; Beauty standards; Impact; Sociala medier; Influencer; Skönhetsingrepp; Skönhetsideal; Påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera huruvida influencers påverkar människor när det kommer till skönhetsideal. Undersökningen syftar till att öka förståelsen för vilka faktorer som kan ligga bakom att personer överväger eller beslutar sig för att göra ett skönhetsingrepp. LÄS MER

 2. 2. Längdskidåkarna vallar jämnt : En kvantitativ innehållsanalys som undersöker jämställdheten i medias bevakning av längdskidor vid OS 2014 och Skid-VM 2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ida Ekroth; [2023]
  Nyckelord :sportjournalistik; jämställdhet; media; idrott; längdskidor;

  Sammanfattning : Det finns flera studier som visar att män generellt sett är överrepresenterade inom sportjournalistiken. Samtidigt menar forskare att det skiljer sig åt mellan olika idrotter. Längdskidor är en jämställd idrott, där åkarna åker lika långa distanser och tilldelas samma prispengar i Världscupen. LÄS MER

 3. 3. Vacker på utsidan, trasig på insidan : En studie om unga kvinnors attityd till skönhetsfilter på TikTok

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida op de Weegh; Gréta Sigurdardóttir; [2023]
  Nyckelord :Social media; TikTok; Beauty filters; Body image; Sociala medier; TikTok; Skönhetsfilter; Självbild;

  Sammanfattning : I dagens snabbt växande sociala medielandskap står vi inför etiska frågor som ännu inte har diskuterats tillräckligt i takt med den digitala utvecklingen. Sociala medier spelar en betydande roll i att upprätthålla och sprida skönhetsideal på en skala vi aldrig tidigare skådat. LÄS MER

 4. 4. Lost in translation : investigating challenges of picturing landscape experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Rinaldo; [2023]
  Nyckelord :Landscape representation; visualization; digital pictures; aesthetic experience; arts-based method;

  Sammanfattning : The versatile qualities of the drawing medium, from analogue sketches to digital production, makes visual depiction a much used tool in architecture and design because of its ability to communicate ideas, proposals and visions. However, depicting landscape experiences in a picture is claimed to be difficult. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors roll i narkotikarelaterad kriminalitet : En tematisk analys av mediala konstruktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Ernefors; Rebecka Halvarsson; [2023]
  Nyckelord :Drug-related crime; women; social constructionist; media; Narkotikarelaterad kriminalitet; kvinnor; socialkonstruktionism; media;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie var att undersöka mediala konstruktioner i nyhetsartiklar av kvinnor inom narkotikarelaterad kriminalitet under åren 1990, 2000, 2010 samt 2020. För att besvara syftet har 112 artiklar från tre av Sveriges största nyhetstidningar analyserats och bearbetats med avseende på konstruktioner, drivkrafter och femininitet samt aktörskap. LÄS MER