Sökning: "medvetandets filosofi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden medvetandets filosofi.

 1. 1. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 2. 2. Husserl och subjektets självständighet : En undersökning av medvetandets relation till världen i Ideer I och Fenomenologins grundproblem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Fredrik Bjarkö; [2016]
  Nyckelord :Husserl; phenomenology; subjectivity; consciousness;

  Sammanfattning : In a famous passage in Ideas I, Husserl claims that the pure consciousness is to be understood as independent of anything apart from itself in order to constitute itself, and that it therefore is able exist without a world at all. This notion seems to be contradicted in many of Husserl’s other works as well as stand in conflict with the core of phenomenology itself as a descriptive science of intentional consciousness. LÄS MER