Sökning: "medvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet medvetande.

 1. 1. Fysisk aktivitet, en del av vardagen på förskolan : en kvalitativ undersökning hur förskollärare arbetar och skapar förutsätnningar för fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Samuelsson; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; pedagog; KASAM; salutogent synsätt; motorik; planerad aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi upplever på senare tid att fysisk aktivitet och rörelse fått lägre prioritet i förskolans arbete. LÄS MER

 2. 2. Barnets utveckling av ett medvetande inom tid och historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophie Schiebler; Johanna Bergengren; [2020]
  Nyckelord :F-3; historiemedvetande; tidsuppfattning; historisktmedvetande;

  Sammanfattning : Sammandrag I denna text har vi arbetat med frågeställningarna -Vad säger forskningen om yngre barns tidsuppfattning? - Hur bildas ett historiemedvetande hos yngre barn? Vi använder oss av formuleringen yngre år i denna text och frågeställning, med det menar vi barn från förskoleklass till årskurs 3, F-3. För att finna svar på vår fråga har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och till viss del böcker. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av utbildning för en jämställd fördelning av hushållsarbete : En kvantitativ studie på den relativa fördelningen av hushållsarbetet för samboende kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Holst; Nilla Sparrborn; [2020]
  Nyckelord :Diskursivt medvetande; Doing gender; hushållsarbete; jämställdhet; praktiskt medvetande; relativa resurser; socialisering; specialiseringsteorin; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om den relativa tiden i hushållsarbete för män och kvinnor i heterosexuella par samvarierar med båda parternas utbildningsnivå. Detta för att få en djupare förståelse för hur kvinnor och män i par med olika kombinationer av utbildningsnivå fördelar hushållsarbetet i relation till sin partner. LÄS MER

 4. 4. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 5. 5. Har skönlitteraturen en plats i religionskunskapen? : Olika perspektiv på lärande, litteratur och ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linus Christenson; [2019]
  Nyckelord :empati; livsfrågor; religionskunskap; skönlitteratur; innehåll;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om tidigare forskning kan ge stöd för användning av skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen för gymnasieskolan. Metoden jag använt är kvalitativ och med jämförande innehållsanalys. Texterna jag analyserat är Litteraturläsning- Som utforskning och upptäcktsresa av Louise M. LÄS MER