Sökning: "medvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet medvetande.

 1. 1. Machine learning in the design phase of the construction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Hiekkala; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Data; Digitize; Construction industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Machine learning has the potential to improve processes and revolutionizeeconomies on a global level and that is also true for the construction indus-try. Machine learning has started to get attention in recent years as computerpower have increased and the cost has reduced. LÄS MER

 2. 2. Whee da-dum bee-dum : Melodisk kontur hos ljudlogotyper och dess påverkan på varumärkesuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Solvej von Malmborg; Tony Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Audio logos; sound logos; sonic logos; melodic contour; pitch contour; audio branding; sound branding; sonic branding; brand personality; brand perception; Ljudlogotyper; melodisk kontur; ljudbranding; varumärkespersonlighet; varumärkesuppfattning;

  Sammanfattning : En ljudlogotyp är en ljudkomposition som används för att särskilja ett varumärke. Ljudlogotypen ingår i varumärkens strategiska arbete för att skapa sig en bild i konsumenters medvetande. Denna bild kallas varumärkesuppfattning. LÄS MER

 3. 3. Instagram and Millennials’ identity : Perceived ideal image on Instagram in relation to perceived real identity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jennifer Wang Kurtto; [2020]
  Nyckelord :Instagram; Self-discrepancy; Social comparison; Image and identity; Instagram; Själv-diskrepans; Social jämförelse; Image och identitet;

  Sammanfattning : Majority of millennials are daily users of Instagram and in conjunction with previous studies on Instagram displaying negative effects on psychological well-being, how individuals perceive their identity in relation to their Instagram use is interesting as it could be a part of how their psychological wellbeing is affected through use. Most previous research on Instagram and psychological well-being are general and based on quantitative methods. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av vakenkirurgi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Jenny Adolfsson; Maria Lindskog; [2020]
  Nyckelord :vakenkirurgi; patientupplevelse; intraoperativ omvårdnad; integritet;

  Sammanfattning : INTRODUKTION:Vid vakenkirurgi är patienten vid medvetande under hela eller delar av den intraoperativa fasen. Detta genererar ett stort informationsbehov från patienten och ställer även höga krav på operationssjuksköterskans förmåga att förmedla trygghet. Det teoretiska begreppet integritet används med en induktiv ansats i arbetet. LÄS MER

 5. 5. I det goda bor det onda : En kvalitativ studie om sockerkonsumtion och ohälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Karin Valsberg; Lovisa Hilberts; [2020]
  Nyckelord :Socker; Konsumtion; Vanor; Förhållningssätt; Attityder;

  Sammanfattning : I det goda finns det onda. Den här studien handlar om balansen mellan den njutning och den olust som kan sättas i relation till konsumtion av de sötsaker som vi så ofta trånar efter. Syftet med den här studien är att undersöka normer och föreställningar som omgärdar sockerätande i relation till begreppet ohälsa. LÄS MER