Sökning: "mhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet mhälsa.

 1. 1. Migränpatienters hjälp till självhjälp, ett designdilemma. : Hur en migränapplikation bör utformas för användare vars tillstånd kan förvärras vid interaktion med skärmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emilia Drake av Hagelsrum; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; eHealth; mHealth; mobile application; migraines; user experience; usability; Empowerment; eHälsa; mHälsa; mobilapplikation; migrän; användarupplevelse; användbarhet;

  Sammanfattning : Personer som lider av migrän har i de flesta fall någon gång funderat över vad som är den utlösande faktorn. Ibland vet de svaret, ibland är svaret inte lika tydligt. Att ha kunskap och förståelse över sin migrän kan öka chanserna till självhjälp och ökad empowerment. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av delaktighet, information och tillgänglighet efter digital fysioterapi via en interaktiv app : en webbaserad enkätstudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Gottlind; [2018]
  Nyckelord :fysioterapi; sjukgymnastik; mhälsa; ehälsa; internetbaserad fysioterapi; telerehabilitering; telemedicin; applikationer; smartphone;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser efter digital fysioterapi via en interaktiv app (FT-app) vid smärta i rörelseapparaten. Frågeställningar: I vilken utsträckning upplever kvinnor som har fått digital fysioterapeutisk rådgivning via en interaktiv app delaktighet, information och tillgänglighet? Finns det någon skillnad i ovanstående mellan de som besökt primärvård 2016 (Nationell Patientenkät NPE) och de som fått digital fysioterapi i FT-app? Bakgrund: eHälsa har ökat allt mer i popularitet och digital teknik har potential till att öka tillgängligheten på vårdens tjänster och det finns ett behov av att utvärdera dessa tjänster. LÄS MER

 3. 3. Verktygslåda för Persuasive design inom eHälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonas Hatschek; Frej Isaksson; [2017]
  Nyckelord :persuasive design; persuasive technology; behavior; mhealth; ehealth; design model; persuasive design; persuasive technology; mhälsa; ehälsa; designmodell;

  Sammanfattning : The fast technical development enables new application areas within health care, and theimportance of eHealth increases. Meanwhile, conscious behavioral change throughpersuasive technology has shown to be a functional and effective method. This studyaimed at producing a design model, customized for persuasive design within eHealth. LÄS MER

 4. 4. Medical Technology and eHealth for Prevention against LifestyleRelated Diseases : A survey of attitudes among health center personnel and patients prescribed with physical activity on prescription (PAP)

  Master-uppsats, KTH/Människa och Kommunikation

  Författare :Cecilia Fornstedt; [2017]
  Nyckelord :preventative care; digitalization; eHealth; mHealth; virtual care; medical engineering; medical technology; connected care; Physical Activity on Prescription; primary care; cardiovascular diseases; förebyggande vård; preventiv; digitalisering; eHälsa; mHälsa; virtuell vård; medicinsk teknik; uppkopplad vård; Fysisk Aktivitet på Recept FaR ; primärvård; hjärt- och kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : With an aging population that suffers from comorbidity, healthcare is facing grand challenges. In order to meet the demand, digitalization is thought to be an opportunity. Digitalization of curative care, such as diagnostics and treatment, have been initiated and is today used and appreciated. LÄS MER

 5. 5. Hört om appar - En beskrivande litteraturstudie om tonaudiometrisk hörströskelmätning i screeningssyfte med smartphones och tablets.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Thommy Harrstedt; [2016-06-10]
  Nyckelord :appar; hörselscreening; smartphones; tablets; teleaudiologi; mhälsa;

  Sammanfattning : Smartphones and tablets with related software, apps, are cheap and easily available worldwide. More recently,they represent a new platform for hearing screening. Hearing loss is one of the most common sensory reductionsand may more or less cause extensive negative effects for the person if no rehabilitation is done. LÄS MER