Sökning: "miljöredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet miljöredovisning.

 1. 1. Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Jennifer Liljebjörn; [2019-02-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; miljöredovisning; plastindustri; klädindustri.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. LÄS MER

 2. 2. Miljöredovisning i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag : En kvantitativ studie av 134 bostadsaktiebolag tillhörande SABO

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Gabrielle Galvsby; [2017]
  Nyckelord :Public municipal housing companies; environmental reporting; Sweden; extent; Allmännyttiga kommunala bostadsbolag; miljöredovisning; Sverige; omfattning;

  Sammanfattning : Svenska branschen för bostadsbolag bidrar till en stor del av landets miljöpåverkan. Tillsammans står bostadsbolagen för 10 till 40 % av Sveriges förbrukning av energi och farliga kemikalier, avfallsgenerering och utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsarbete i svenska kommuner : En studie om kommuners arbete med miljönyckeltal och miljöredovisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Jernmo; Amanda Henebäck; [2016]
  Nyckelord :New public management; environment performance indicator; environment reporting; environment measurement; municipalities; local government; public sector; Hållbarhet; kommuner; offentlig sektor; Miljöredovisning; Environment performance indicator; Miljönyckeltal; New public management;

  Sammanfattning : Offentlig sektor anses inneha ett centralt ansvar för den fortsatta utvecklingen av hållbarhet då de ser till att främja och forma människors liv i samhället. Dock anses det svårt att ge en helhetsbild av hållbarhet inom kommuner eftersom begreppet är diffust och används i många olika sammanhang, i vissa fall enbart för att det förväntas användas. LÄS MER

 4. 4. En komparativ fallstudie mellan fyra kommunala fastighetsföretags miljöarbete och miljöredovisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Andersson; Emma Fridh; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability; environmental activities; environmental reporting; Carroll´s CSR pyramid; stakeholder theory; legitimacy theory and differentiation.; CSR; hållbarhet; miljöarbete; miljöredovisning; Carrolls CSR pyramid; intressentteorin; legitimitetsteori och differentiering.;

  Sammanfattning : Oron över de miljömässiga effekterna av företags handlingar har ökat, och således även miljö­arbetet för en hållbar framtid. Företag kan arbeta med miljöfrågor på flera olika sätt och miljö­arbete blir vanligare inom små och medelstora företag. LÄS MER

 5. 5. Miljöredovisning i fokus? –En studie kring hur företag inom den svenska gruv- respektive modeindustrin redovisar miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bernestål; Hanna Eriksson; [2015-06-23]
  Nyckelord :Global Reporting Initiative; miljöindikatorer; gruvindustri; modeindustri; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med en tilltagande miljöförstöring har intresset förhållbarhetsarbete ökat. Detta har skapat press på företagen att redovisa miljöpåverkan ochutveckla hållbarhetsarbetet. LÄS MER