Sökning: "miljöredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet miljöredovisning.

 1. 1. Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Jennifer Liljebjörn; [2019-02-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; miljöredovisning; plastindustri; klädindustri.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. LÄS MER

 2. 2. Miljöredovisning i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag : En kvantitativ studie av 134 bostadsaktiebolag tillhörande SABO

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Gabrielle Galvsby; [2017]
  Nyckelord :Public municipal housing companies; environmental reporting; Sweden; extent; Allmännyttiga kommunala bostadsbolag; miljöredovisning; Sverige; omfattning;

  Sammanfattning : Svenska branschen för bostadsbolag bidrar till en stor del av landets miljöpåverkan. Tillsammans står bostadsbolagen för 10 till 40 % av Sveriges förbrukning av energi och farliga kemikalier, avfallsgenerering och utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Miljöredovisning i fokus? –En studie kring hur företag inom den svenska gruv- respektive modeindustrin redovisar miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bernestål; Hanna Eriksson; [2015-06-23]
  Nyckelord :Global Reporting Initiative; miljöindikatorer; gruvindustri; modeindustri; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med en tilltagande miljöförstöring har intresset förhållbarhetsarbete ökat. Detta har skapat press på företagen att redovisa miljöpåverkan ochutveckla hållbarhetsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Miljöredovisning i svenska företag –En longitudinell innehållsanalys av tre svenska branscher

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Blidnert; Andreas Welin; [2015-01-30]
  Nyckelord :Externredovisning; Global Reporting Initiative; hållbarhetsredovisning; innehållsanalys; miljöredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Internationella rapporter om människans påverkan på jordens begränsade resurser har avlöst varandra och en växande allmän medvetenhet om företags påverkan har gett upphov till koncept och begrepp som Corporate Social Responsibility. Hållbarhetsredovisningen är idag till största del frivillig, men dess roll kan diskuteras, exempelvis vilken information det är som presenteras av företag och hur omfattande den är. LÄS MER

 5. 5. Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Persson; Hanna Hjort Rosén; Sanne Buhrman; [2015]
  Nyckelord :Reporting; Hållbarhetsredovisning; Intressenter; Miljö; Legitimitet; Rapportering; Sustainability accounting; Stakeholders; Environment; Legitimacy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15hp Författare: Sanne Buhrman, Hanna Hjort Rosén, Alexandra Persson Handledare: Amanda Sonnerfeldt Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Intressenter, Miljö, Legitimitet, Rapportering Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett holistiskt perspektiv undersöka hela kedjan från företag till slutkonsument och därmed få ett helhetsperspektiv över hur en bättre överensstämmelse kan uppnås mellan utbud och efterfrågan av information i hållbarhetsrapporterna. Metod: För att få svar på vår frågeställning har vi valt att göra en case-studie. LÄS MER