Sökning: "motivation strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade orden motivation strategy.

 1. 1. Patienters erfarenheter av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Dana Rafati; Ban Al-Anbari; [2024]
  Nyckelord :experiences; nursing care; myocardial infarction; patients; secondary prevention; erfarenheter; hjärtinfarkt; omvårdnad; patienter; sekundärprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som uppstår vid akut skada i hjärtmuskeln. Orsakerna är kopplade till riskfaktorer som hypertoni, diabetes, ålder, rökning och ogynnsam livsstil. Rehabiliteringsprogram bör omfatta fysisk träning och fokusera på psykosociala samt livsstilsrelaterade faktorer. LÄS MER

 2. 2. Effekter av öppna och specifika mål på motivation och prestation i en promenaduppgift : En experimentell studie på individer som inte utför regelbunden fysisk träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Classon; Julia Lindström; [2024]
  Nyckelord :Goal-setting; specific goals; open goals; motivation; performance; Målsättning; specifika mål; öppna mål; motivation; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekter av olika typer av målsättningar (öppna mål och specifika mål) på motivation (intresse/njutning, press/spänning, upplevd motivation) och prestation (distans) i en promenaduppgift hos individer som inte utför regelbunden fysisk träning. Målsättning har visats vara den mest frekvent använda strategin inom interventioner för att öka fysisk aktivitet hos friska, inaktiva vuxna. LÄS MER

 3. 3. When Flying is Inevitable : How international companies and business travelers can contribute to the transformation towards a future of sustainable aviation

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Frida Sjöström; [2024]
  Nyckelord :Carbon Neutral; Business aviation; Sustainable Aviation; Sustainable Strategy; Sustainable Aviation Fuel; Hydrogen; Electric; Switzerland; Technology-Push; DemandPull.; Koldioxidneutralt; affärsflyg; hållbart flyg; hållbar strategi; hållbart flygbränsle; vätgas; elflyg; Schweiz; Technology-Push; Demand-Pull;

  Sammanfattning : This thesis emerged from a question that had been repeating itself in my head for a long period of time: If myself and the rest of the world face the fact that we are likely to keep flying for years to come for reasons somehow considered valid, how can we at the same time still contribute efficiently to achieving a more sustainable future of aviation? Based on this dilemma and focusing on the factor of impact, an actor with the power of creating a larger impact than a single individual was firstly identified. This actor also provides the perspective used in this thesis. LÄS MER

 4. 4. STRATEGISKA OFFER : En kvalitativ intervjustudie om svenska riksdagsledamöters roll i dragkampen mellan medielogik och politisk logik på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :William Kvist; Ida Harju Håkansson; [2024]
  Nyckelord :Social media; Twitter; media logic; political logic; network media logic;

  Sammanfattning : Social media has contributed to a democratization of public discourse. The down side is that it also means a dependency of social media where the logic of different platforms governs the public discourse. LÄS MER

 5. 5. Venture after venture: cultivating serial entrepreneurial drive

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daria Monshi; Anett Szabó; [2023-07-20]
  Nyckelord :serial entrepreneurs; serial entrepreneurial drivers; serial entrepreneurial motivation; serial entrepreneurial behavior; serial founder drivers; serial founder motivation; serial founder behavior;

  Sammanfattning : Given the significant economic impact of new businesses, serial entrepreneurs are a force to be reckoned with, creating numerous enterprises in succession and continually implementing new ideas that boost economic prosperity. Yet, it is unclear what drives them individually. LÄS MER