Sökning: "nackdelar med wto"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nackdelar med wto.

 1. 1. Kina och TRIPS - Implementering och Effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Olle Billinger; [2007]
  Nyckelord :Kina; WTO; TRIPS; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida Kina har lyckats implementera den lagstiftning IPRs (Intellectual Property Rights) som togs i bruk 2001. Vidare undersöks de effekter som lagen har haft på viljan att satsa resurser och medel på FoU. LÄS MER

 2. 2. Frihandelns för- och nackdelar för Minst Utvecklade Länder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Susan Niroozad; [2001]
  Nyckelord :Economics; handel; frihandel; MUL-länder; WTO; Juan Carlos Estibill; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : År 1994 bildades World Trade Organization, en handelsorganisation som har ökad frihandel som mål. Organisationen har kritiserats hårt och motståndet mot frihandel har uppmärksammats alltmer. En vanlig kritik i debatten är den gällande utvecklingsländer och deras roll i samarbetet. LÄS MER