Sökning: "narrative development"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade orden narrative development.

 1. 1. L’ÉVOLUTION DU PERSONNAGE-ENFANT DANS LES MALHEURS DE SOPHIE & POIL DE CAROTTE. Les relations de pouvoir enfant-adulte dans la littérature enfantine française du XIXe siècle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Lindholm; [2020-02-10]
  Nyckelord :franska; aetonormalitet; karaktärsutveckling; barnlitteratur; maktrelationer; straff; aetonormativité; évolution du personnage; littérature enfantine; relations de pouvoir; punition;

  Sammanfattning : Departing from the notion of aetonormativity, which questions the adult as norm and the childas deviation in children’s literature, the aim of this study is to examine the development of thechild character and the child-adult power relations in French children’s literature from the 19thcentury. The character development is examined by analyzing the course of events of thechild’s actions (mischief) – the adult reaction (punishment) – the child’s response, and howthat contributes to develop the child-character along the narrative, to find out whether thechild develops according to adult norms. LÄS MER

 2. 2. APPLICATION OF PROCESSABILITY THEORY TO SFI STUDENTS’ L2 WRITING COMPETENCIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Reyhaneh Tajgardoun; [2020-01-22]
  Nyckelord :Swedish as a second language; language acquisition; L2 writing; morphology; processability theory;

  Sammanfattning : Aim: The main purpose of this study is to study the written proficiency of SFI students atdifferent morphological learning levels, and their ability to conjugate verbs, nouns,and adjectives using a wordless children book (frog-story).Theory: This study tries to link SFI levels of written proficiency to the levels of Pienemannhierarchy of language learning. LÄS MER

 3. 3. Taxing meat : an analysis of narratives from Swedish news articles

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joseph Mosca; [2020]
  Nyckelord :meat tax; Sweden; online media; narrative analysis; small stories;

  Sammanfattning : A narrative analysis was performed using news articles from Sweden to explore the narratives around taxing meat in Sweden. Online articles published between 01/01/2017 – 31/12/2018 were found using a keyword search for meat tax (köttskatt). LÄS MER

 4. 4. ”I framtiden kanske det kommer. Jag blir som svensk.” : En studie om narrativa identiteter och språkutveckling hos fyra eritreaner på sfi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Martina Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Identity; second language education; narrative; repertoire; language practices; race; identitet; etnopoetisk metod; repertoar; språkpraktiker; makt; narrativ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra sfi-studerande (svenska för invandrare) av eritreanskt ursprung upplever sin egen språk- och identitetsutveckling genom sina egna livsberättelser. Materialet har insamlats via djupintervjuer och ett fokusgruppsamtal, transkriberats enligt etnopoetisk metod och sedan analyserats utifrån ett etnografiskt-narrativt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. The Rise of Russian Soft Power : A media frame analysis of the Russia-based channel RT

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alexander Hedlund Kancans; [2020]
  Nyckelord :Soft power; Russian-Ukrainian relations; Crimea; Russia Today RT ; Content analysis; Media frame analysis;

  Sammanfattning : In the information age, media has come to be recognized as a credible mean and foreign policy tool to pursue soft power. Authoritarian states like Russia are competing in the realm of ideas through state-funded news outlets such as Russia Today (RT). LÄS MER