Sökning: "omvärldsbevakning verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden omvärldsbevakning verktyg.

 1. 1. Omvärldsbevakning som en del av energimanagement : Hur elintensiva industrier kan utveckla strategier för proaktiv omvärldsbavakning av energipolitiska styrmedel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Paulina Isaksson; Amanda Baekgaard Månsson; [2022]
  Nyckelord :Energy management; energy efficiency; electricity-intensive industry; pulp and paper industry; Energimanagement; energieffektivisering; elintensiv industri; massa- och pappersindustrin;

  Sammanfattning : Energisektorn står idag för en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen och på senare tid har tillgången på energi blivit en alltmer kritisk fråga då energisystemets utveckling har en avgörande roll för att nå nationella och internationella klimatmål. Energipolitiska styrmedel reglerar bland annat att företag och energisystemets utveckling går i rätt riktning och på grund av att många faktorer behöver inkluderas är energipolitiken ett komplext arbete. LÄS MER

 2. 2. Kriskommunikation på sociala medier under pandemier som Covid-19 : En kvalitativ innehållsanalys baserad på semistrukturerade intervjuer av yrkesverksamma kommunikatörer.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Essén; Isa Ekblad; [2021]
  Nyckelord :Crisis communication; Social media; Factors; The profession of communicators; Covid-19-pandemic; Kriskommunikation; Sociala medier; Faktorer; Yrkesgruppen kommunikatörer; Covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Under år 2020 drabbades världen av en pandemi, ett omfattande virus vid namn Covid-19 som har påverkat både organisationer och individer runt om i världen negativt, vilket har krävt att värdet av en lyckad kriskommunikation varit stor för organisationer. På grund av detta är det viktigt att organisationen har kunskap i hur de ska anpassa sin kriskommunikation i sociala medier efter den typen av kris som Covid-19-pandemin är. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan inverka på effektiviteten i dryckesbranschens produktutvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Madeleine Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Product development; Selective Experience; Project management; Beverage industry; Food industry; Experience learning; Product development small firms;

  Sammanfattning : Produktutveckling och innovation är ett systematiskt arbete för att generera nya produkter. Det är en kostsam process och de små företagen är extra sårbara vilket gör att rätt handling i produktutvecklingsarbetet är av stor vikt. LÄS MER

 4. 4. Sport truck och dess inverkan på samhället : strategier för lansering

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louice Persson; [2016]
  Nyckelord :sport truck; fysisk aktivitet; mobilitet; samhällsutmaning; spontanidrott; samhällseffekter; stadsplanering;

  Sammanfattning : Den svenska befolkningen blir allt mer inaktiv vilket ökar förekomst av och risk för allvarliga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Samtidigt pågår ett komplext arbete hos kommuner, myndigheter och innovationsbyråer med att skapa nya ingångar till fysisk aktivitet, för en god folkhälsa. LÄS MER

 5. 5. GIS i Stockholms läns kommuner : En studie över utvecklingen från 2001 till 2016

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :GIS; kommuner; Stockholms län; hanna forslund;

  Sammanfattning : Geographical Information Systems (GIS) is a tool well suited for municipal governments, and in 2001 Hanna Forslund wrote a thesis at KTH where she studied the implementation and diffusion of GIS in the municipalities of Stockholm County. This study uses her thesis as a starting-point and can be viewed as a continuation of her work. LÄS MER