Sökning: "online or social media"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade orden online or social media.

 1. 1. Can generalised trust in news media change media exposure patterns?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Grėtė Kaulinytė; [2020-10-12]
  Nyckelord :Trust in news media; media trust; media exposure; media exposure; intentional news avoidance; intentional news avoidance; online or social media; alternative political media; attitude-consistent media; counter-attitudinal media;

  Sammanfattning : The question of how trust in news media relates to news media exposure patterns attracts considerable attention from both scholars and society in general. Many previous studies have found that trust in news media positively relates to mainstream media exposure and negatively relates to non-mainstream media exposure, including online and social media news. LÄS MER

 2. 2. WHAT DOES IT TAKE TO PUNISH THE CORRUPT? An experiment on the impact of clean alternatives and information credibility in elections featuring corruption

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattis Bygdén; [2020-09-01]
  Nyckelord :Corruption; democratic accountability; voter behavior; clean alternatives; information credibility;

  Sammanfattning : A recurrent issue in democratic societies is the re-election of corrupt politicians to public office. Researchers have identified several causes for why this may be. LÄS MER

 3. 3. Shopping within today's retail environment - Understanding how the practice of shopping is performed in regard to omni-channels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Einarsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :Shopping; Shopping practice; Omni-channel; Customer journey;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Brand Feedback and eWOM Sentiment on Twitter : Evaluating the effect of company response strategies in online public conversations

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Rudenius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to investigate how brand feedback response strategies impact eWOM sentiment in public conversations between consumers and businesses. Method: The study has been conducted by collecting over one million tweets from Twitter and performing automated sentiment analysis of these tweets. LÄS MER