Sökning: "pedagogiska teorier handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden pedagogiska teorier handledning.

 1. 1. Flerspråkiga barn och språklig sårbarhet – en studie om musikaktiviteter i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Livija Grebovic; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Musik; Språklig sårbarhet; Språkstörning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien är av intresse då det inte finns mycket tidigare forskning kring musik och flerspråkiga barn som befinner sig i språklig sårbarhet. Forskningen som finns inom fältet fokuserar på musikterapi och arbete med autism och Downs syndrom. LÄS MER

 2. 2. Projektet Sandvargen – när två plus två blir fem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ulrika Bergman; Therése Malmebo Kehr; [2018]
  Nyckelord :multimodalitet; literacy; högläsning; textsamtal; läsförståelse; läslust; estetiska uttryckssätt;

  Sammanfattning : I examensarbetet undersöks och utvärderas Litteraturhuset Trampolins högläsningsprojekt Sandvargen, där 14 klasser från förskoleklass till årskurs tre deltagit. Projektets syfte var att stimulera elevers läslust och läsförståelse genom att lyfta fram högläsning och eget skapande som metod. LÄS MER

 3. 3. En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Leonida Kembro; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; Likvärdig utbildning; Nyanlända elever;

  Sammanfattning : Leonida Kembro (2017). Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle. Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola.En studie av elevhälsans och lärares organisation kring nyanlända elever- A study of student health care and teachers` organization regarding newly arrived students. LÄS MER

 4. 4. Peer Learning - Lärande eller tärande. En intervjustudie före och efter genomförande av lärande i studentpar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne Gustafsson; [2016-07-05]
  Nyckelord :peer learning; parhandledning; jämbördigt lärande; handledning och reflektion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse för studenters och handledares uppfattning om jämbördigt lärande i studentpar före och efter genomförandet av den pedagogiska modellen Peer Learning. Teori: Studiens teoretiska ansats är livsvärlden som perspektiv på lärande med utgångspunkt från fenomenologin. LÄS MER

 5. 5. "Att läsa för livet liksom"

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Dahlberg; Hanna Petersson; [2016]
  Nyckelord :läsundervisning lässvårigheter critical literacy;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: ”Att läsa för livet liksom” - En kvalitativ studie kring lärares erfarenheter och uppfattningar om läsutveckling, lässvårigheter och critical literacyFörfattare: Annika Dahlberg och Hanna PeterssonTyp av uppsats: Examensuppsats, avancerad nivå, 15 hpHandledare: Anna-Karin Svensson, Examinator: Birgitta LansheimProgram: Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp.Datum: 2016-05-24Förväntat kunskapsbidrag: Vår studie bidrar med tio lärares erfarenheter och uppfattningar kring läsundervisning, lässvårigheter och critical literacy. LÄS MER