Sökning: "penningtillväxt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet penningtillväxt.

  1. 1. Det japanska deflationsproblemet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Caspar Flink Greiff; [2010]
    Nyckelord :Japan; deflation; kvantitetsekvationen; penningtillväxt; NPL; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen beskriver hur den japanska ekonomin har påverkats av de fallande prisnivåerna d.v.s. deflationen i landet sedan 90-talet. LÄS MER