Sökning: "personers upplevelse att leva med als"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden personers upplevelse att leva med als.

 1. 1. Personers upplevelse av att leva med Amyotrofisk lateralskleros : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sandra Olsson; Jonna Jarlerup; [2018]
  Nyckelord :als; amyotrofisk lateralskleros; livsvärld; personer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en obotlig motorneuronsjukdom som leder till att nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen som styr skelettmuskulaturen dör. Nedbrytningen av nervcellerna är en process som pågår allt från månader upp till år. Årligen insjuknar cirka 220-250 personer i Sverige i sjukdomen ALS. LÄS MER

 2. 2. Att leva med Amyotrofisk lateralskleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maria Einarsson; Lina Lennartsson; [2017]
  Nyckelord :ALS; amyotrofisk lateralskleros; känslor; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är ett samlingsnamn för en rad olika neurodegenerativa sjukdomar. Gemensamt och karaktäristiskt för dessa sjukdomar är att de är progressiva och successivt bryter ner det motoriska nervsystemet. LÄS MER

 3. 3. Att balansera på en hängbro : Om upplevelsen av att leva med ALS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mattias Torsson; Emma Örvell; [2017]
  Nyckelord :ALS; Autobiographies; Experience; Patient perspective; SOC; ALS; KASAM; Patientperspektiv; Självbiografier; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en motorneuronsjukdom som leder till total förlamning av kroppens viljestyrda muskulatur och döden inom några få år medan medvetandet behålls opåverkat under hela sjukdomsförloppet. Det bidrar till ett fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande hos patienten. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelse att leva med Amyotrofisk Lateralskleros : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emma Svensson; Erika Vesterholm; [2016]
  Nyckelord :ALS; leva med; patografi; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk Lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som kännetecknas av progressiv förlamning. Förlamningen påverkar personens benrörelse, tal, svalg och andning och leder slutligen till döden. Överlevnadstiden efter första symtom är i genomsnitt 16 – 48 månader. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ALS : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Leremar; Moa Liljemark; [2016]
  Nyckelord :Experience; loss; meaningfulness; support; Betydelsefullhet; förlust; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en degenerativ förlamningssjukdom som inte går att bota. Det motoriska systemet bryts ned och leder till muskelsvaghet och begränsad rörlighet. LÄS MER