Sökning: "personligt ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden personligt ansvar.

 1. 1. Förskollärares upplevelse av stress och erfarenhet av utmattningssyndrom : En studie om stress och utmattningssyndrom inom förskolläraryrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Matilda Rosvall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stress är i grund och botten hälsosamt. Stress som pågår under en längre tid däremot, kan skapa hälsofarliga stressreaktioner. Det är i samband med detta som utmattningssyndrom kan utvecklas. Utmattningssyndrom ger både fysiska och psykiska symptom, såsom minnesförlust eller näsblod. LÄS MER

 2. 2. Är det tillräckligt att vinna för att inte försvinna? : En kvalitativ uppsats om elitidrottare som yrke, samhällsengagemang och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ella Alvin; Linnéa Jarefjäll; [2021]
  Nyckelord :Advocacy; brand; media; audience expectations; society; politics; media; elite athletes; sports; football; ice hockey; Samhällsengagemang; varumärke; media; publikförväntningar; samhälle; politik; elitidrottare; sport; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : Vinna eller försvinna. Så lyder talesättet och så lyder den stora grundmentaliteten när det kommer till sport. När du kliver ut på planen eller åker ut på isen gäller det att prestera. Men den prestation som dagens elitidrottare står för består av långt mycket mer än vad man vid första anblick kan tro. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas förväntningar på ledarskapet och de faktorer som främjar produktivitet inom organisationer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sara Wapner; [2021]
  Nyckelord :Leadership styles; leadership; leaders; employees; situations-adapted leadership; transformative leadership; transactional leadership; productivity; Ledarskapsstilar; ledarskap; ledare; medarbetare; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; produktivitet;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett väl studerat område som många forskare tagit sig an. Bergengren (2003) menar att ledarskap är en process som syftar till att en ledare ska påverka andra att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 4. 4. OMVÅRDNAD AV PATIENTER VID LIVETS SLUTSKEDE : Sjuksköterskornas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elisabeth Lente Weinehag; Julia Gråberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är något som ges i livets slutskede när det inte går att bota den sjukdomen patienter har. I livets slutskede är det viktigt att både patienter och anhöriga får stöd från sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av egenvård efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jenny Jonsson; Jonna Uttman; [2021]
  Nyckelord :Egenvård; stroke; erfarenhet; patient;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och tredje största orsaken till funktionshinder i världen och i Sverige insjuknar över 25 000 människor varje år. Egenvård en vanlig företeelse i återhämtningen efter stroke och det är sjuksköterskans roll att ge patienten de verktyg som behövs för att egenvården ska kunna utföras på ett patientsäkert och personcentrerat sätt. LÄS MER