Sökning: "plockprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet plockprocess.

 1. 1. En integrering av åtgärder för eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en manuell plock- och packprocess : Ett underlag av åtgärdsförslag för Wulff Supplies plock- och packprocess

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Megan Strand; [2019]
  Nyckelord :Icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter; manuell packprocess; manuell plockprocess; åtgärder; lager;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to identify and analyze waste and ergonomic risk factors in a manual order picking and packing line and subsequently present measures to eliminate waste and ergonomic risk factors. The presented measures aim to reduce waste and ergonomic risk factors in the order picking and packing line whilst at the same time contribute to better working conditions. LÄS MER

 2. 2. Brister och åtgärder i en distributionscentrals produktionsprocess : En fallstudie på Staples AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Melita Gredelj; Emine Sadikaj; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Warehouse; Automated Warehouse; Manual Warehouse; Picking Process; Picking; WMS; Manual Shortcomings; Automated Shortcomings; Logistik; Lager; Automatiserat lager; Manuellt lager; Plockprocessen; Plockning; WMS; Manuella brister; Automatiserade brister;

  Sammanfattning : Titel: Brister och åtgärder i produktionsprocessen i en distributionscentral - En fallstudie på Staples AB i Växjö Författare: Melita Gredelj & Emine Sadikaj Handledare: Hana Hulthén Examinator: Peter Berling Bakgrund: Den mest tids- och arbetskraftintensiva processen i lagret är plockprocessen, vilket omfattar hämtning av objekt från lagerplatser för att uppfylla kundorder. Plockprocessen står även för en stor del av lagrets kostnader och det är därför viktig att undersöka den för att öka effektiviteten i organisationen. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av plockprocess : Ett beslutsunderlag för grossisthandlare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Thelin; Jane Nygren; [2019]
  Nyckelord :Plockprocess; Pick by voice; Pick to light; RF-terminal; känslighetsanalys; information i realtid; Pay-back; implementering; digitala verktyg och projektförberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En organisations olika avdelningar är ständigt i behov av rätt information vid rätt tillfälle. Information i realtid är av stor vikt för en distributör då deras överlevnad är beroende av kunden. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av plockprocess : En fallstudie på Bilvårdsgrossisten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Rosvall; Viktor Lindestam; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; automation; order picking process; implementationen; flaws; criterias; requirements; Digitalisering; automatisering; plockprocess; implementering; brister; kriterier; krav;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Richards (2014) har digitalisering förvandlat plockprocessen och förbättrat noggrannhet och produktivitet signifikant. Bilvårdsgrossisten upplever att deras plockprocess fungerar relativt bra men att det finns vissa brister som kan lösas av digitalisering. LÄS MER

 5. 5. Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess : En fallstudie på Åbro Bryggeri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Paulsson; Maria Fällgren; [2017]
  Nyckelord :Logistik; effektivitet; plockprocess; process; delaktighet; motivation; Åbro bryggeri;

  Sammanfattning : Titel: Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess - En fallstudie på Åbro Bryggeri Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet Författare: Linda Paulsson och Maria Fällgren Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Bakgrund: AB Åbro Bryggeri är ett familjeägt bryggeri som säljer bland annat egentillverkad öl och cider. De vill fördubbla sin försäljning till 2020 och behöver därför hjälp med nya effektiva arbetssätt. LÄS MER