Sökning: "plockprocess"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet plockprocess.

 1. 1. Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess : En fallstudie på Åbro Bryggeri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Paulsson; Maria Fällgren; [2017]
  Nyckelord :Logistik; effektivitet; plockprocess; process; delaktighet; motivation; Åbro bryggeri;

  Sammanfattning : Titel: Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess - En fallstudie på Åbro Bryggeri Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet Författare: Linda Paulsson och Maria Fällgren Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Bakgrund: AB Åbro Bryggeri är ett familjeägt bryggeri som säljer bland annat egentillverkad öl och cider. De vill fördubbla sin försäljning till 2020 och behöver därför hjälp med nya effektiva arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Stadium central warehouse - possibilities to an improved picking process

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Fredrik Lidman; Johannes Sandgren; [2017]
  Nyckelord :orderpicking; order picking; time study;

  Sammanfattning : Stadium driver i dagsläget en centrallagerlösning i Norrköping sedan år 2006. Det har skett en stabil ökning av både butiker samt omsättning sedan bolaget startades. Stadium har ett avtal med PostNord angående driften av lagerverksamheten på centrallagret samt Pema angående bemanningen. LÄS MER

 3. 3. Analys av lagerlayout för effektiviserad inleverans- och plockningsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Masood Bagheri; Rafael Medina; Axel Olsson; [2016]
  Nyckelord :ABC-analys; Auto-ID; Förbättringsarbete; Inleveransprocess; Kartläggning; Plockprocess; RFID; SCOR; Streckkoder; Varuhus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inleveransprocessen och plockprocessen på ett företags centrallager har kartlagts, då problem med långa ledtider och bristfällig information upplevdes. Syftet med rapporten var att visa på hur kartläggningar kan användas vid förbättringsarbete och felsökning i processer. LÄS MER