Sökning: "posering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet posering.

 1. 1. GIRL POWER - En postfeministisk visuell bildanalys av Veckorevyns omslag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ebba Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Visuell analys; Veckorevyn; Genus; postfeminism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kvinnor visualiseras och representeras på omslagen av Veckorevyn. Materialet består av 23 omslag av Veckorevyn från perioden 2014 till 2015. Syftet är att analysera kvinnor i mediala sammanhang som subjekt. med fokus på kamerapositioner, poser, passivt eller aktivt kroppsspråk, uttryck och blickar. LÄS MER

 2. 2. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Camilla Wallén; [2017]
  Nyckelord :Body positivity; Body activism; Discourse analysis; Semiotic analysis; Kroppspositivism; Kroppsaktivism; Diskursanalys; Semiotisk bildanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. LÄS MER

 3. 3. Attityder kring sexualbrottsoffer utsatta online vs. offline

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet

  Författare :Sofia Sjöström Bedziri; Caroline Kylbergh; [2017]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn; brottsoffer; attityder; grooming; våldtäkt mot barn; utnyttjande av barn för sexuell posering; internet; okänd gärningsman; känd gärningsman; skuld; skam;

  Sammanfattning : Grooming, sexuella övergrepp onlina, ökar och enligt forskning tillskrevs dess offer mer negativa attityder i kontrast till offer som utsatts för sexualbrott som skett i verkligheten. Studiens syfte var att undersöka skillnader i studenters attityder gällande en flicka som utsatts för grooming kontra sexuella övergrepp utan initerad kontakt online. LÄS MER

 4. 4. Virtuella övergrepp mot barn. En analys av det straffrättsliga skyddets räckvidd i praktiken vid internetrelaterade sexualbrott mot barn.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ilona Net; [2016-04-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internets utveckling har fört med sig möjligheter att kommunicera med människor i en annan utsträckning och under andra förutsättningar, än vad som tidigare varit möjligt. Förutom att vara en plattform för positiva kontakter, har internet även utvecklats till en arena för att begå sexualbrott mot barn. LÄS MER

 5. 5. Manliga och kvinnliga kockar : En analys av kokböckers omslagsdesign ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Petra Kostic; Emelie Bergqvist; [2016]
  Nyckelord :Author; chefs; cookbooks; cover design; gender; gender perspective; visual content analysis; Författare; genus; genusperspektiv; kockar; kokböcker; omslagsdesign; visuell innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en visuell innehållsanalys undersöka hur kokböcker normalt såg ut för varje genus. Resultatet skulle sedan jämföras för att hitta skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga omslag för att sätta ett genusperspektiv på utformningen, samt undersöka om designen berodde på författarens eller målgruppens kön. LÄS MER