Sökning: "productive cities"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden productive cities.

 1. 1. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Råby; Johanna Sunesson; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbar stadsplanering; transformation av postindustrilla landskap; productive cities; produktivt landskap;

  Sammanfattning : Frågan om hållbar stadsutveckling är ständigt närvarande i dagens stadsbyggnaddiskussion. Hållbarhet är i sig ett brett och således vagt begrepp och vad som betraktas som hållbar utveckling skiljer sig åt beroende utifrån vilket perspektiv man väljer att betrakta begreppet. LÄS MER

 2. 2. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER

 3. 3. Robustness simulation ofbus crew schedules : Case Study Frihamnen Depot (Stockholm)

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :KEVIN LLORET CENDALES; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis develops a model aimed at predicting the performance of bus crew schedules and study their operational capacity to face disruptions, that is, its robustness. It is based on the relation among schedule deviation, passengers and slack times, considered as non-productive times before trips. LÄS MER

 4. 4. Co-Existing Synergy. Binding Social Networks in the City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Kristina Simkunaite; [2019]
  Nyckelord :synergy co-living community architecture urban loneliness city; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Today, 55 percent of the world’s population lives in urban areas, a proportion that is expected to increase to 66 percent by 2050. The cities are growing, densifying and expanding. On the dark side of urbanization and rapid growth, the city centres work as dense machineries for businesses, commerce, automobiles and computerization. LÄS MER

 5. 5. Putting the power in plants : using green infrastructure to reduce nonpoint source pollution in aquatic ecosystems in the urban center of Dublin

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Tessa Mazar; [2018]
  Nyckelord :green infrastructure; Dublin; non-point source pollution; urban run-off; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Coastal ecosystems are some of the most productive, and most at risk, in the world. These ecosystems are at risk due to the high levels of pollution entering the system. Most of this pollution comes from either run off or atmospheric deposition. LÄS MER