Sökning: "provbetyg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet provbetyg.

 1. 1. Att särskilt beakta ett nationellt prov : En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar och tillämpar förordningen om att särskilt beakta provresultatet vid betygssättning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Sandberg; [2021]
  Nyckelord :national tests; social sciences; equity; fairness; teacher agency; assessment; final grades; nationella prov; samhällsorienterade ämnen; So; likvärdighet; rättvisa; bedömning; provbetyg; slutbetyg; särskilt beakta;

  Sammanfattning : This master thesis aims to shed light on teachers' responses to the regulation that states that a student's test results in a national test must be taken into a “special consideration" in the teacher's grading. Ten teachers took part in the study during the autumn of 2020, all being teachers in social science subjects in the Swedish secondary school (school year 7-9). LÄS MER

 2. 2. Lärares röster om det nationella provets roll som likvärdighetsfrämjande betygsunderlag i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Berg; [2020]
  Nyckelord :bedömning; betygsättning; likvärdighet; matematik; nationella prov;

  Sammanfattning : En betydande andel av Sveriges gymnasieelever elever får högre betyg i sina kurser än de presterar på det nationella provet medan en mycket liten andel elever får ett lägre kursbetyg. Relationen mellan provbetyg och slutbetyg skiljer sig dessutom mellan olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Skillnaden mellan nationella provbetyg och kursbetyg : Om graden av sambedömning och kompetensutveckling påverkar likvärdigheten i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erik Reimegård; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; betygsättning; sambedömning; kompetensutveckling; nationella prov; svenska; gymnasiet; likvärdighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ämnesbetyg och provbetyg, en undersökning om relationen mellan ämnet matematik och de nationella proven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Emilia Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Matematik; bedömning; betyg; prov; kön;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om sambandet mellan elevers betyg i ämnet matematik, och deras betyg på de nationella proven i samma ämne. Bakgrundsfakta kring området kommer att presenteras och jag kommer presentera en undersökning där jag samlat in betygen i ämnet matematik och betygen på de nationella proven i matematik från sex olika klasser i årskurs 6. LÄS MER

 5. 5. Fyra lärare om könsskillnader och framgång i skolan : Varför ges flickor i högre grad än pojkar ett högre kursbetygjämfört med nationellt provbetyg i engelska 5 och engelska 6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elinor Larsson; [2014]
  Nyckelord :Bedömning; betyg; könsskillnader; nationella prov; skolprestation;

  Sammanfattning : Flickor har under de senaste decennierna presterat bättre än pojkar i den svenska skolan. Attflickornas studieresultat har förbättrats skall naturligtvis ses som en framgång; samtidigt måstelikvärdigheten och jämställdheten i skolan värnas och pojkarnas sämre resultat tas på allvar. LÄS MER