Sökning: "psykiatrisk omvårdnad"

Visar resultat 21 - 25 av 222 uppsatser innehållade orden psykiatrisk omvårdnad.

 1. 21. Hur framställs psykisk ohälsa i meider? : Specialistsjuksköterskors perspektiv i psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Kling; Mattias Liljeqvist; [2018]
  Nyckelord :Media depictions of mental illness; nursing perspective; psychiatric nursing; stigma; mediers framställning av psykisk ohälsa; omvårdnadsperspektiv; psykiatrisk omvårdnad; stigma;

  Sammanfattning : Utifrån ett holistiskt perspektiv framträder ett tydligt problem i hur ensidigt media framställer psykisk ohälsa. Genom att studera specialistsjuksköterskors erfarenheter av medias rapportering om psykisk ohälsa kan ett hittills ofta förbisett perspektiv bidra till ökad kunskap om mediers rapportering om psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 22. Kvalitetsförbättring i psykiatrisk omvårdnad, En kvalitativ litteraturstudie om specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gustav Håkansson; Jonas Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ; Kvalitetsförbättring; Omvårdnad; Psykiatrisjuksköterska; Sjuksköterska; Nurse; Nursing Care; Psychiatric Nursing; Qualitative; Quality Improvement;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård ska kunna utveckla kvalitetsindikatorer i omvårdnad samt initiera och leda utvecklings- och förbättringsarbete. Kvalitetsförbättring kan ses som en process som bör leda till bättre hälsa för patienten och specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård är en väsentlig resurs i den fortsatta utvecklingen av kvalitetsindikatorer för en god och säker vård. LÄS MER

 3. 23. Hopp och andra faktorers betydelse för återhämtning hos personer med psykisk sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Hörlin; Joel Wahlsberg; [2018]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk sjukdom; Återhämtning; Hopp;

  Sammanfattning : Bakgrund Hopp beskrivs som en multidimensionell dynamisk livskraft som karakteriseras av en självsäker men ändå osäker förväntan. Återhämtning fokuserar på människans möjligheter och uppmuntrar henne att blicka framåt och våga sätta nya mål. LÄS MER

 4. 24. Gör inte illa mig, jag vill bara hjälpa dig! : Våld inom vården- Orsaker och påverkan på sjuksköterskor och omvårdnad.

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Peter Rudvald; Todd Bünger; [2018]
  Nyckelord :affect; nurse; patients; prevention; violence; working environment; arbetsmiljö; förebyggande; patienter; påverkan; sjuksköterska; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal utsätts i allt högre grad för våld i sin profession. På de avdelningar där det sker mest våld är inom psykiatrisk, akut och geriatrisk vård. Våldet kan bestå av verbala hot och/eller fysiskt våld. De som främst drabbas är sjuksköterskor och de som oftast är förövare är patienter eller besökare. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskors beskrivningar av patientdelaktighet vid ätstörningsbehandling i psykiatrisk heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Mächs; [2018]
  Nyckelord :Patient participation; Psychiatric care; Psychiatric inpatient care; Eating disorders; Patientdelaktighet; Psykiatrisk omvårdnad; Psykiatrisk heldygnsvård; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ställs kravet att vården ska bygga på respekt   för patientens integritet och självbestämmande. Trots detta visar studier att kravet inte uppnås, då patienter inte känner sig delaktiga i vården i den utsträckning de önskar. LÄS MER