Sökning: "psykiatrisk omvårdnad"

Visar resultat 21 - 25 av 246 uppsatser innehållade orden psykiatrisk omvårdnad.

 1. 21. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Patienter; Upplevelser; Psykiatrisk vård; tvångsvård; Tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utgångspunkten i vården är att vårda patienten med respekt för patientens självbestämmande och integritet men inom psykiatrin måste man ibland bortse från detta för att vårda patienter med tvång. Den psykiatriska vården har gjort en lång resa av förändringar från de gamla sinnessjuklagarna till dagens moderna lagar men fortfarande ställs frågor om etik och moral på sin spets när det beslutas att vårda en person med tvång. LÄS MER

 2. 22. Avancerad klinisk specialistsjuksköterska : Perspektiv på kompetensutveckling hos specialistsjuksköterskor inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Green; [2019]
  Nyckelord :Avacnerad klinisk specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Sjukvården i Sverige är hårt belastad och det finns en utbredd brist på kompetent personal såsom specialistsjuksköterskor. Den svenska regeringen beställde därför en utredning, gällande en översyn av utbildningssystemet. Utredningen, SOU 2018:77, presenterades hösten 2018. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård: Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mikael Rova; Claes Svensson; [2019]
  Nyckelord :General hospital; literature review; nurses; nursing; psychiatric disorders; Litteraturöversikt; Omvårdnad; psykiatriska sjukdomar; sjuksköterskor; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat sedan 1990-talet och det finns en korrelation med behovet av psykiatrisk vård. Patienter med psykiatriska sjukdomar förekommer inom den somatiska vården samt har en ökad risk för att drabbas av somatiska sjukdomar. LÄS MER

 4. 24. "Vi kallar dem huvudfotingar" : Hur vårdpersonal kan stödja personer med utmattningssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Sofia Lexén; Sofie Trulsson; [2019]
  Nyckelord :Primary care; psychiatric care; psychiatric ill-health; stress; exhaustion syndrome; Primärvård; psykiatrisk vård; psykisk ohälsa; stress; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa inklusive utmattningssyndrom (UMS) ökar kraftigt. UMS innebär ett mänskligt lidande för de drabbade och en belastning för vårt samhälle. Det finns ännu ingen evidens för hur personer med UMS ska behandlas. Syfte: Att undersöka hur vårdpersonal kan stödja personer med UMS. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskors upplevelser av att möta suicidnära patienter inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Stark; Lena Söderholm; [2019]
  Nyckelord :Suicid; suicidriskbed ömning; kvalitativ metod; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad; bemötande; psykiatrisk öppenvår d .;

  Sammanfattning : Det är av största vikt att kunskapen inom omvårdnad fördjupas och att utbildning och fortbildning inom ämnet suicid finns att tillgå. Suicid är en vanlig dödsorsak och patienter med psykisk ohälsa löper större risk för att begå suicid. En tredjedel av alla som suiciderar har en aktuell kontakt med psykiatrisk hälso-och sjukvård. LÄS MER