Sökning: "psykodrama"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet psykodrama.

 1. 1. Drama & vägledning : Metoder som speglar livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Eva Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :drama; dramapedagogik; pedagogiskt drama; pedagogik; psykodrama; psykologi; forumspel; värderingsövningar; rollspel; forumteater; vägledning; studie- och yrkesvägledning; syv; syo;

  Sammanfattning : This study illustrates how drama methods and career counselling might interact. The aim is to investigate whether drama methods can enhance career counselling methods. Drama is here defined as an umbrella term that includes all forms of action methods used in psychology and education. LÄS MER

 2. 2. Balansgång med fingertoppskänsla i gränsland : En kvalitativ studie om hur ledare för dramapedagogiskt arbete beskriver gränssättande mellan dramapedagogik och terapi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Carlsson; [2013]
  Nyckelord :dramapedagog; dramapedagogik; drama; terapi; psykodrama; dramaterapi; gränsland; ledarroll;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ledare för dramapedagogiskt arbete med utsatta barn och ungdomar upplever och beskriver sin ledarroll. Fokus ligger på hur de beskriver skillnaden mellan dramapedagogik och terapi men främst hur de beskriver och hanterar ett gränsland i en dramapedagogisk verksamhet som kan tippa över i en terapeutisk situation. LÄS MER

 3. 3. En studie av uttryckande konstterapi : En intervjuundersökning där åtta tonårsflickor berättar om sina upplevelser av uttryckande konstterapibehandling i grupp Marie Lindberg och Pia Segall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Marie Lindberg; Pia Segall; [2012]
  Nyckelord :Uttryckande konstterapi; gruppterapi; tonåringar; anknytning;

  Sammanfattning : Denna studie är ett kvalitetssäkringsprojekt inom BUP och syftet med studien är att undersöka och få fördjupad kunskap om tonårsflickors upplevelser av att ha gått i uttryckande konstterapibehandling i grupp. Uttryckande konstterapi är en psykoterapimetod, som förutom det verbala språket använder sig av olika konstnärliga icke-verbala språk såsom bild, musik, dans/rörelse, samt poesi, psykodrama och saga/myt i behandlingsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Det surrealistiska psykodramat : Dionysiska och apolloniska krafters möte

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kerstin Jurdell; [2012]
  Nyckelord :psychodrama; group psychotherapy; surrealism; Dionysus; practical knowledge; mythology; Nietzsche; psykodrama; gruppsykoterapi; surrealism; Dionysos; praktisk kunskap; mytologi; Nietzsche;

  Sammanfattning : This essay describes my work as a director in a specialized orientation within psychodrama, surrealistic psychodrama. Using the language and performance techniques of theater and under the guidance of a director, psychodrama creates an improvised narrative or story. LÄS MER

 5. 5. "Snubblande nära" En undersökande studie kring dramapedagogers syn på det terapeutiska fältet i drama

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Bremer; Linda Bremer; [2011]
  Nyckelord :pedagogiskt drama; psykodrama; gränsdragning mot det terapeutiska fältet i drama; strategier för gränsdragningen; dramaterapi;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka dramapedagogers syn och hållning till begreppet terapi i pedagogiskt drama. Vidare undersöks hur gränsdragningen görs mot det terapeutiska och huruvida terapeutiska effekter förekommer i deras arbete. I studien medverkar fyra dramapedagoger och metoden som används är kvalitativ undersökningsmetod. LÄS MER