Sökning: "push- och pullteorin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden push- och pullteorin.

 1. 1. Sverige som asylland – varför just Sverige? : En intervjustudie om en asylsökandes val av asylland utifrån push- och pullteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Franca; [2021]
  Nyckelord :Asylsökande; invandrare; mottagarland; ursprungsland; push- och pullteorin; Syrien; Afghanistan;

  Sammanfattning : This research aims to analyze an asylum seeker's choice of asylum country and why Sweden inparticular. The study is based on Professor Lee's (1966) push- and pulltheory and the questionson which the study is based are "what impact do push and pull factors have on the choice ofrecipient country?" and "are there differences between asylum seekers from Syria andAfghanistan when choosing a recipient country?" The method used is an interview study, morespecifically semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Vad är det för fel i att älska det man har? : En studie om ungas vilja att bo kvar i den krympande kommunen Filipstad.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Skott; Amanda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Filipstads kommun; avfolkning; gymnasieelever; push- and pullteorin; migration i förhållande till genus; plats; platsbundenhet; regionala utvecklingsprocesser; neoliberalism.;

  Sammanfattning : Sveriges storstäder och många kommuner i större regioner tampas alltmer med bostadsbrist, där platsen inte räcker till för invånarna. På Sveriges landsbygder är problemet tvärtom, på platsen finns inte en fördelaktig befolkningsmängd. LÄS MER

 3. 3. Unga svenskars migration till Barcelona : En studie om åtta unga svenskars beslut samt upplevelser med sin flytt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edra Saume; [2017]
  Nyckelord :Svenska ungdomar; utlandsboende; Barcelona; fenomenologi; push-pull-teori; socialt nätverk; migration; platsanknytning; identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga svenskars anledningar samt erfarenhet av migration från Sverige till Barcelona, Spanien, och såvida de kan tänka sig att permanent bosätta sig utomlands. Forskning inom migration finns det gott om, dock saknas kvalitativa studier som fokuserar på svenska ungdomars motiv till utlandsflytten. LÄS MER

 4. 4. Migration och utveckling - en studie om dess relation och hur migration kan skapa möjligheter till utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Angelica Svensson; [2010]
  Nyckelord :migranter; brain drain; migration; push- and pullteorin; utveckling; asyl; remitteringar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom alla tider har migration varit ett frekvent inslag i människans utveckling. Idag har globaliseringen och de teknologiska framstegen möjliggjort ett än större flöde av människor världen över. LÄS MER