Sökning: "rädsla män"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden rädsla män.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER

 2. 2. Kontrollupplevelsens betydelse för rädsla och ilska i relation till COVID-19 i USA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marcus Raneby; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade undersöka hur kontrollupplevelse samt kön, etnicitet och politisk orientering relaterade till upplevelsen av rädsla och ilska i relation till COVID-19. Arbetet baserades på en amerikansk studie med 622 deltagare varav 299 var män och 317 kvinnor. Deltagarna fick vid upprepade tillfällen svara på enkäter. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter under cancerbehandling : En narrativ analys baserad på åtta kvinnors självbiografier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Vahtera; Hanna Hagenslätt; [2021]
  Nyckelord :Autobiography; women; experiences; cancer treatment; Självbiografi; kvinnor; upplevelser; cancerbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas en av tre av cancersjukdom men två av tre överlever. Fler kvinnor än män drabbas av cancersjukdom där ärftlighet och ohälsosamma levnadsvanor är betydande faktorer. Oro, rädsla och ångest är vanliga reaktioner vid ett cancerbesked och under cancerbehandlingen. Det kan påverka individens lidande och livslust. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Al-Kassas Anneli; Gustafsson Tove; [2021]
  Nyckelord :Daily life; experiences; myocardial infarction; women; rehabilitation; Dagligt liv; erfarenheter; hjärtinfarkt; kvinnor; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i hela världen. I Sverige insjuknade år 2019 cirka 24 300 personer i akut hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt orsakas av en proppbildning som delvis eller helt täpper igen hjärtats kranskärl. LÄS MER

 5. 5. HIV-positiva patienters upplevelser av stigmatisering i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Joanna Banér Stigenberg; Jessica Fernlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Human immunodeficiency virus (HIV) är ett retrovirus vilket går till angrepp på immunförsvaret och orsakar “immunbrist” hos människan. Viruset kan spridas mellan människor via oskyddat samlag, blodtransfusioner, organtransplantationer eller vid användning av kontaminerade sprutor. LÄS MER