Sökning: "rättelse av fel"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden rättelse av fel.

 1. 1. Rättelse av fel, förtydligande och komplettering enligt LOU 4 kap. 9 § : – är det möjligt att rädda ett bristfälligt anbud?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Ideström; [2019]
  Nyckelord :offentlig upphandling; LOU; rättelse av fel; förtydligande; komplettering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER

 3. 3. Reglerna om ansvarsfrihet vid rättelse av oriktig uppgift på eget initiativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Karlsson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; rättsvetenskap; social and welfare law; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In cases where inaccurate information has been sent to tax authorities, the responsible person is risking surcharge or in worse cases making herself guilty of tax offence. A basic rule implies that a surcharge means an additional 40 % to the normal taxes and when it comes to cases of tax offence, the ordinary penalties of criminal law, fines and prison, are practiced. LÄS MER

 4. 4. Köparens möjlighet till rättelse vid fel i fastighet - caveat emptor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Atterstam; [2015]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fastighetsaffär är för många privatpersoner den överlägset största affären de gör i hela livet. Varje år säljs och köps småhus för över 124 miljarder. En undersökning från Länsförsäkringar visar att en tredjedel av alla köpare oroar sig för förekomsten av ”dolda fel” i den köpta fastigheten. LÄS MER

 5. 5. En valmöjlighet mellan hävning och ogiltighet vid aktiebolagsförvärv? - ur ett ersättningsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Henric Olsson; [2015]
  Nyckelord :Invalidity of contracts; cancelation of contracts; right of choice; Ogiltighet; hävning; valrätt; aktiebolagsförvärv;

  Sammanfattning : Det kan idag vid förvärv av aktiebolag uppkomma situationer där rekvisiten för både ogiltighet, enligt avtalslagen, och hävning, enligt köplagen, är uppfyllda. Frågan blir då huruvida part har en möjlighet att välja vilket institut denne vill använda sig av för att försöka få rättelse för det fel denne anser är begånget. LÄS MER