Sökning: "Utrikeshandelsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Utrikeshandelsrätt.

 1. 1. Implementation of the Rotterdam Rules - Carrier’s obligations and liabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Lindström; [2018]
  Nyckelord :International private law; sjörätt; Rotterdam; Law; Carrier; Shipper; Liability; Obligations; Swedish; Maritime; Code; Hague; Rules; Hague-Visby; Hamburg; Ratification; application; transporträtt; utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The carrier has historically been strictly liable for all damage to the cargo carried, with the exception of acts of God and war. This changed during the late 1800’s and early 1900’s when the carriers began to limit their liabilities in the contract of carriage. LÄS MER

 2. 2. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER

 3. 3. Hämnden är bitterljuv - Möjligheten att vidta vedergällning i WTO:s tvistlösningssystem sett ur utvecklingsländernas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Berglund; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; utrikeshandelsrätt; WTO; tvistlösningssystem; vedergällning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Världshandelsorganisationen WTO bildades 1995 och har sedan dess arbetat för att öka handeln mellan stater genom att minska handelshinder. För att upprätthålla WTO-avtalen finns WTO:s egna tvistlösningssystem. Tvistlösningssystemet ger i teorin industriländer och utvecklingsländer samma möjlighet att utmana nationella regleringar. LÄS MER

 4. 4. Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikeshandelsrätt; vårdnad; kontaktprincipen; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Social offentlig upphandling – Medlemsstaternas handlingsutrymme att ställa sociala krav i offentlig upphandling med fokus på utstationeringssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Maria Gratte; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrätt; EU-rätt; Statsrätt; Utrikeshandelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda medlemsstaternas handlingsutrymme att ställa sociala krav i offentlig upphandling ur ett inremarknadsperspektiv. Uppsatsen syftar särskilt till att utreda handlingsutrymmet vid utstationeringssituationer. Med sociala krav avses i uppsatsen främst sådana villkor som ska uppfyllas vid kontraktets fullgörande. LÄS MER