Sökning: "rätten till säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden rätten till säkerhet.

 1. 1. Abortförespråkare och kristen? : En jämförande textanalys om abort ur ett teologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Sofia Proohf; [2020]
  Nyckelord :Abort; Kristen feminism; Kvinnorätt; Systematisk teologi; Kristen etik;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag svara på frågan huruvida det går att argumentera för rätten till abort på en kristen teologisk grund? För att göra detta gör jag en jämförande textanalys mellan fyra teologer som skrivit om rätten till abort; R.C Sprouls Abortion: a rational look at an emotional issue och Frank Pavones Abolishing Abortion: How You Can Play a Part i Ending the Greatest Evil of Our Day som är emot abort och Kira Schlesingers Pro-Choice and Christian: Reconciling Faith, Politics and Justice och Margaret D. LÄS MER

 2. 2. Förvärvsfinansiering i samband med 21:5 - Efter förvärvstidpunkten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :David Fremle; [2020]
  Nyckelord :Förvärvslåneförbud; efterföljande finansiering; minutenlån; acquisition; prohibition; loan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the Swedish limited company act chapter 21 section 5 (Aktiebolagslag 2005:551) there is a prohibition that limits the ability to issue loans, give anything in advance or provide collateral with the purpose that the receiver is going to acquire shares in that same company. The main questions of this essay are to bring clarity to the following things. LÄS MER

 3. 3. Att möjliggöra fysisk skada : En normativ studie av rätten till säkerhet och implikationerna för vapenexport

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonathan Demner; [2020]
  Nyckelord :liability; liability to be killed; right to security; enable harm; ethical; rätten till säkerhet; fysisk skada; etik; moral; etisk analys; skada; vapenexport; krigsmaterielexport; försvarsexport; moraliskt tillåtlig; krigsmateriel; deduktiv individualism; fysisk säkerhet; möjliggöra skada; tankeexperiment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 5. 5. Ömsesidigt erkännande på bekostnad av rätten till frihet och säkerhet? - En uppsats om den europeiska arresteringsorderns tvångsmedel ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :August Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The ECJ ruling in Aranyosi and Caldararu restricts the application of the principal of mutual recognition in the Framework Decision. If an executive authority finds that there is a real risk of a violation of the ban on torture in the specific case, an EAW shall be suspended but not refused. LÄS MER