Sökning: "resurser och ekonomi kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden resurser och ekonomi kommun.

 1. 1. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER

 2. 2. Läroplanens styrande effekt : En studie om Lgr11 och dess styrande effekt över lärarkåren

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alina Nordmark; [2019]
  Nyckelord :närbyråkrater; lgr11; lärare; läroplan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken styrande effekt Lgr11 har i lärares yrkesutövande, meningen med undersökningen är att få en insyn i om hur de professionella lärarna upplever att de är påverkade av läroplanen i deras yrkesutövning. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i Michael Lipskys teori om närbyråkrater och deras handlingsutrymme samt Lennart Lundquist´s teori som handlar om hur närbyråkraterna förstår, kan och vill i en implementeringsprocess av exempelvis en läroplan. LÄS MER

 3. 3. Att välja e-arkiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viola Davidsson; [2019]
  Nyckelord :e-arkiv;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER

 4. 4. Logistik vid förtätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Egzon Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Försörjningskedjor; Förtätning; Byggherre; Kommun; Samordning; Logistics; Supply Chain Management; Construction; Client; Municipality; Densification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning och byggande i urbana miljöer innebär stora utmaningar för alla inblandade parter, stadens invånare, verksamheter och besökare. Låg effektivitet- och produktivitetsutveckling i byggbranschen, tillsammans med ökade miljökrav är ett par av de främsta utmaningarna. LÄS MER

 5. 5. Behovsanalys i landsbygd : samordning av effektiva och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nelly Lopez; Elin Rickardsson; Robin Selin; [2018]
  Nyckelord :transport planning; public transport; distribution strategies; milk runs; consolidation and sustainability; transportplanering; kollektivtrafik; distributionsstrategier; mjölkrundor och hållbarhet.;

  Sammanfattning : Transportsektorn står idag för cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och tillsammans med den Europeiska Unionens (EU) politik finns målsättningen att genom en gemensam lagstiftning minska klimatpåverkan utifrån 2 gradersmålet. Utifrån FN:s ramkonvention, Europeiska unionen och övergripande mål för Sveriges miljöpolitik har Västra Götaland sammanställt energi- och klimatmål som framför att år 2030 ska ett oberoende av fossil energi för den västsvenska ekonomin mynna ut i ett hållbart näringsliv. LÄS MER