Sökning: "samhällsfunktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet samhällsfunktioner.

 1. 1. Twenty-First Century Drought Projections in Swedish Catchments

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Drought; climate change; drought index; climate models; catchments; societal functions; Torka; klimatförändring; torkindex; klimatmodeller; avrinningsområde; samhällsfunktioner;

  Sammanfattning : Droughts can have far-reaching and devastating effects on all sectors of society and ecology and future changes to drought and flood patterns are uncertain. This uncertainty has led to a lax response from local officials in dealing with mitigation and adaptation, particularly in Sweden. LÄS MER

 2. 2. ”Nu behöver svenskt flyktingmottagande ett andrum” Flyktingkrisen 2015 i Sverige och presskonferensen som byggde muren – en studie om säkerhetisering och hur regeringen talade om hotet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bedman; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen i Europa år 2015 skälvde till Sverige. Den dåvarande rödgröna regeringen vände snabbt från sin generösa flyktingpolitik till att bli restriktiv, med hänvisning åt att myndigheter och samhällsfunktioner var under högt tryck och behövde ”ett andrum”. Detta skedde första gången under en presskonferens den 24 november. LÄS MER

 3. 3. Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner? : matsvinnets organisering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anni Holmström; [2021]
  Nyckelord :matsvinn; organisering; matnav; food hubs; matsvinnsnav; food waste hubs; samhällsfunktion;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem på flera nivåer i produktionskedjan och har därför blivit ett komplext problem som är svårt att lösa. Uppsatsens syfte är att studera hur organiseringen för att motverka matsvinn ser ut samt hur den påverkar livsmedelsystemet och kan fungera bidragande till samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. Covid-19:s påverkan i skolvärlden : En studie om svenska gymnasielärares psykosociala arbetsmiljö samt skolledningens roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alejandra Meza; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; High school; High school teachers; School management and psychosocial work environment; Covid-19; Gymnasieskolan; Gymnasielärare; Skolledningen och Psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Covid-19 har medfört att viktiga samhällsfunktioner såsom gymnasieskolan blivit påverkad och behövt anpassa sin traditionella undervisning till distansundervisning. Anledningen till att denna studie behövs är för att det saknas forskning och kunskap kring hur gymnasielärare och skolledningen påverkats i sitt arbete av covid-19 i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Investigating the biogas potential from organic waste flows in Santiago de Chile – A study of the Metropolitan Region.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Filippa Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Chile; “Metropolitan Region”; Santiago; “El Monte”; Providencia; waste; organic; biodegradable “waste management”; “industrial waste”; municipal*; tax*; law*; energy; electricity; “renewable energy”; biogas; “anaerobic digestion”; fuel; power; environment*; recycl*; rurality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the Metropolitan Region in Chile the population is growing as the inhabitants are relocating towards the capital of Santiago de Chile. The capital, located in a valley, is now home to over 40% of the population, and faces challenges with sufficient air-quality and waste disposal. LÄS MER