Sökning: "samhällsutveckling genom tiden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden samhällsutveckling genom tiden.

 1. 1. Den äldre generationens tankar kring ridundervisning förr, nu och för framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Agnes Sjöström; Linnéa Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Ridsport; pedagogik; ridlärare; tränare;

  Sammanfattning : The older generation’s opinions about riding education in the past, present and for the future This is a qualitative study based on seven informants’ thoughts about their own pedagogics, how it has changed over time, and the overall changes in Sweden’s riding education. It is also about what the informants want to bring to the future regarding their own pedagogics that could help develop riding education. LÄS MER

 2. 2. I takt med tiden : om musik, rörelse & dans i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Birgitta Glemne; Johanna Eklund Jansson; [2014]
  Nyckelord :Dans; musik och rörelse; läroplansteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare i ämnet idrott och hälsa ser på och arbetar med kunskapsområdet musik, rörelse & dans – vilket innehåll, omfattning och vilka undervisningsformer som existerar – samt hur de upplever elevernas syn på området. Vi har valt att belysa förändringar inom kunskapsområdet genom att ta del av olika brytpunkter, både när det gäller skolreformer och samhällsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Den Offentliga Kvinnan : Kampen för den kvinnliga rösträttens införande skildrat i Fredrika Bremer-förbundets tidningar Dagny och Hertha, 1900-1919.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Tillgren Rebecca Tillgren; Åman Sara; [2013]
  Nyckelord :rösträtt; Fredrika Bremer-förbundet;

  Sammanfattning : Historiskt har kvinnan haft en undanskymd plats där hon trots sin osynlighet varit konstant närvarande. Att inte kvinnan fått större uppmärksamhet har att göra med de normer och värderingar som funnits i samhället rörande genus. LÄS MER

 4. 4. Vad vill tittaren ha? : Berättelse eller Effekter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Thorbjörn Eklund; [2012]
  Nyckelord :3D animation; Filmkunskap; Hypermediering; Remediering; Filmer;

  Sammanfattning : Att filmens värld skapar magi är ett faktum som inte kan förnekas, i film efter film dras vi som tittare in i äventyr, komplexa historier och dramatiska stunder. I kombination med förtrollande musik till dessa scener får filmerna oss att gråta, skratta eller till och med att häpnas. LÄS MER

 5. 5. Socialt ansvar : En text om ledarskap och alkohol.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Josefine Blom; Madelen Gabrielsson; [2011]
  Nyckelord :management; alkohol; socialt ansvar; ledarskap; företagskultur; gränser;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi belyst det faktum att det idag finns ett överflöd av recept och handböcker med lösningar på hur man som ledare ska upptäcka och agera då ett beroende eller missbruk upptäcks hos en anställd på arbetsplatsen. Vårt syfte med uppsatsen är att få fram en kvalificerad text om socialt ansvar, ledarskap och alkohol som i sin tur kan bidra till att öppna upp ämnets diskurs. LÄS MER