Sökning: "sammanfattning b-"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden sammanfattning b-.

 1. 1. Hur effektivt är kombinationsterapi med adefovir och lamivudin jämfört med monoterapi med adefovir hos personer med kronisk hepatit B

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emilia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Hepatit B virus; kronisk hepatit B; adefovir; lamivudin;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hepatit B virus (HBV) tillhör familjen hepadnavirus och kronisk HBV finns hos ungefär 257 miljoner människor. Kronisk HBV kan orsaka levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och andra svåra leversjukdomar vilket leder till 887,000 dödsfall per år. Symptomen för HBV är illamående, gulsot och mörkfärgat urin. LÄS MER

 2. 2. Mikrokulturer i tre matematiklärares klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Mikael Bergman; [2022]
  Nyckelord :Mathematics education; micro cultures; Scaffolding; development zones.; Matematikundervisning; mikrokulturer; Scaffolding; utvecklingszoner.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med studien var att undersöka hur mikrokulturer i klassrum påverkar elevernas resultat inom matematik. I denna studie observerades och intervjuades tre lärare kring deras undervisningsmetoder och användning av extra resurser.  I studien framkom att de tre lärarna hade flera olikheter i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. "Det kan vara då man behöver det som mest." : En fallstudie om förståelsen av språklig sårbarhet och stöd inom kommunal vuxenutbildning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lindha Hultgren; [2022]
  Nyckelord :heterogenitet; sårbarhet; stöd; behov; utmaningar; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hultgren, Lindha (2022). ”Det kan vara då man behöver det som mest.” Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Kan tillskott av pre-eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Jirner; Maja Sandberg; [2021-08-18]
  Nyckelord :IBS; FODMAP; bifidobakterier; tarmflora; Prebiotika; Probiotika; B-GOS; bifidobacteria; intestinal flora; Prebiotics; Probiotics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kan tillskott av pre- eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost? - En systematisk översikt. Författare: Maja Sandberg och Gabriella Jirner Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Heléne Bertéus Forslund Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-04-01 Bakgrund: IBS är en vanlig funktionell sjukdom bland dagens befolkning. LÄS MER

 5. 5. Biodegradation Experiments of Polymeric Materials: Monitoring and Analysis

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Sini Ojala; [2021]
  Nyckelord :Biodegradation; Composting; Differential scanning calorimetry DSC ; Fourier Transform Infra-Red FTIR spectroscopy; Natural Environment; Open environment; Tensile test; Biologisk nedbrytning; Differential skannings kalorimetri DSK ; Dragprovning; Fourier Transformer Infra-Röd FTIR spektroskopi; Kompostering; Naturlig miljö; Öppen miljö;

  Sammanfattning : Plastskräp har blivit ett global problem på grund av nedskräpning och otillräcklig avfallshantering. Användning av biologiskt nedbrytbart material kan underlätta problemet, även om det inte är en universallösning. LÄS MER