Sökning: "sammanfattning rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden sammanfattning rapport.

 1. 1. Handling-Force Software : Calculation software for tailgate and bonnet in concept stages

  M1-uppsats,

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :handling; forces; force; excel; bonnet; tailgate; trunklid; hood; hanteringskrafter; hantering; krafter; baklucka; motorhuv;

  Sammanfattning : Abstract This report focuses on the creation of a software to calculate handling forces of bonnet and tailgate. The handling force is the force required by a user to open or close a tailgate. It is a bachelor thesis conducted for Karlstad’s university. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Ann-Sofi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care nurse; Medical emergency team; Nursing assessment; Intensivvårdssjuksköterska; Mobil intensivvårdsgrupp; Vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. LÄS MER

 3. 3. Vårdgivaren, tillverkaren eller AI-produkten - vem bär ansvaret? - En rättsvetenskaplig undersökning om vem som bär civilrättsligt ansvar för en AI-produkts handlingar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Skilberg; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; utomobligatoriska förhållanden; tillverkare; vårdgivare; ägare; ansvar; skadestånd; personskada; produktansvarslag; patientskadelag; principalansvar; robot; dator; AI-produkt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Artificial intelligence (AI) is a new phenomenon that has had a penetration effect in recent years. The fact is that AI research has been going on for decades and is expected to be used in many areas, such as, healthcare. LÄS MER

 4. 4. Optimering av dammbindning på Hornsgatan med NORTRIP modellen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Tora Tomasdottir; [2019]
  Nyckelord :NORTRIP model; dust-binding; CMA; PM10; road dust; Hornsgatan; NORTRIP modellen; dammbindning; CMA; PM10; vägdamm; Hornsgatan;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning Optimering av dammbindning på Hornsgatan med NORTRIP modellen Massan av luftburna partiklar med en diameter mindre än 10 µm (PM10) är en av de tuffaste miljökvalitetsnormerna att uppnå i Sverige. PM10 kommer från flera olika källor, både naturliga som havssalt och sand, samt antropogena som vägslitage, däckslitage, bromsslitage och avgaser. LÄS MER

 5. 5. Formgivning av en papperskorg

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Hörling; [2018]
  Nyckelord :paper bin; trash can; design; sheet metal; spaza; origami; papperskorg; soptunna; spaza; design; formgivning; plåt; origami;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport dokumenterar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vårterminen 2018 vid Karlstads universitet. Examensarbetet är utfört enligt konventionell produktutvecklingsprocess i ett uppdrag om att ta fram en papperskorg för SPAZA, ett svenskt företag som tillhandahåller exklusiva produkter för spaoch hotellmiljöer. LÄS MER