Sökning: "selektiv mutism"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden selektiv mutism.

 1. 1. Tystnaden om det tysta : Specialpedagogers erfarenheter av samverkan kring barn som inte talar eller har Selektiv Mutism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Sandström; [2020]
  Nyckelord :behandling; förhållningssätt; kunskapsbrist; ofrivillig; samarbeta; talängslan; ångest;

  Sammanfattning : Selektiv Mutism är en ångestproblematik som innebär att barnet talar obehindrat hemma men är helt tyst i andra sammanhang och situationer, vanligtvis i skolan och denna problematik drabbar ungefär en procent av alla barn i Sverige. Tillståndet försämrar prestationsförmågan i skolan och i sociala sammanhang, vilket kan få förödande konsekvenser om barnet inte ges det stöd som krävs att komma ur det. LÄS MER

 2. 2. Att tala i svenskämnet i årskurserna 1–3 : Intervjustudie om hur svensklärare arbetar med talutveckling för att utveckla talförmågan hos elever med talängslan och selektiv mutism.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Backström; [2019]
  Nyckelord :svenskämnet; årskurs 1–3; dialogisk teori; intervju; tala; talängslan; selektiv mutism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några utvalda svensklärare i årskurserna 1–3 uppger att de arbetar med elever som har svårigheter att uttrycka sig i talet på grund av talängslan eller selektiv mutism. Att tala är centralt i svenskämnet och studien kommer att se till vilka förutsättningar de utvalda svensklärarna ger till elever som har svårigheter med detta. LÄS MER

 3. 3. Att tala i svenskämnet i årskurserna F–3 : Intervjustudie med lärare i ämnet svenska om arbete med att utveckla talförmågan hos elever med talängslan och selektiv mutism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Backström; [2019]
  Nyckelord :svenskämnet; dialogisk teori; intervju; tala; talängslan; selektiv mutism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här studien var att undersöka vilka förutsättningar några utvalda lärare i ämnet svenska erbjuder elever i f-3 med talängslan eller selektiv mutism, i syfte att utveckla deras talförmåga. Att tala är centralt i svenskämnet och studien fokuserar på de förutsättningar de utvalda svensklärarna ger elever som på något sätt har svårt med talet. LÄS MER

 4. 4. "HAN SKADAS INTE AV DEN HAN ÄR" - En intervjustudie med föräldrar och nära anhöriga till barn med Selektiv Mutism om gynnande och missgynnande faktorer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Kremer; [2016]
  Nyckelord :förälder; KASAM; selektiv mutism; sociala representationer; pedagog; psykisk ohälsa; Selektiv mutism; Selektiv Mutism; förskola; preschool; parent; SOC; selective mutism; social representations; educator;

  Sammanfattning : ”HAN SKADAS INTE AV DEN HAN ÄR” - EN INTERVJUSTUDIE MED FÖRÄLDRAR OCH NÄRA ANHÖRIGA TILL BARN MED SELEKTIV MUTISM OM GYNNANDE OCH MISSGYNNANDE FAKTORER I FÖRSKOLAN SANDRA KREMER Kremer, S. ”Han skadas inte av den han är” – En intervjustudie med föräldrar och nära anhöriga till barn med Selektiv Mutism om gynnande och missgynnande faktorer i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Finna nyckeln när orden går i baklås : Att möta och vägleda barn med selektiv mutism.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Katarina Evervall; [2012]
  Nyckelord :Selektiv mutism; barn; psykiatrisk omvårdnad och behandling;

  Sammanfattning : Selektiv mutism är en barndomsdiagnos som inte är allmänt känd. De här barnen förmår sig prata i vissa sociala situationer men kan tala problemfritt i andra. Om ett barn går helt tyst  i  förskolan/skolan  under  flera  år  kan  detta  orsaka  lidande  och  påverka  barnets utveckling. LÄS MER