Sökning: "self-control theory"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden self-control theory.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 2. 2. Leva här och nu : Ungas privata pensionssparande fritt från psykologiska fallgropar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Andersson; Valentina Di Luca; [2022]
  Nyckelord :Private pension savings; younger generations; Sweden; life cycle; behavioral economics; psychological biases; short- and long-term focus; self-control; overconfidence; social interaction.; Privat pensionssparande; yngre generationer; Sverige; livscykel; beteendeekonomi; beteendepsykologiska bias; kort- och långsiktigt fokus; självdisciplin; övermod; social interaktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De yngre generationerna, individer födda efter år 1990, står inför stora utmaningar och riskerar att erhålla sämre pensioner än dagens pensionärer, vilket ställer höga krav på att inkludera ett privat pensionssparande. Trots att det privata pensionssparandet i dagsläget är mer aktuellt än någonsin är det fortfarande ovanligt förekommande bland de yngre generationerna. LÄS MER

 3. 3. Juvenile Firesetting in Malmö, Sweden : The Interaction between Morality and Self-Control

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Robert Breski; [2022]
  Nyckelord :Arson; firesetting; interaction effect; juvenile; morality; self-control; situational action theory;

  Sammanfattning : Deliberate firesetting is a dangerous behavior that is associated with considerable costs annually. It has been estimated that young people under the age of 18 are responsible for a large proportion of all firesetting incidents. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssäkringsåtgärder för vägentreprenader : En fallstudie av entreprenörens egenkontroll i produktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lina Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :self-inspection; inspection; quality assurance; production; road project; road construction; infrastructure; efficiency; egenkontroll; kontroll; kvalitetssäkring; produktion; vägprojekt; anläggning; infrastruktur; effektivitet;

  Sammanfattning : Stora investeringar kommer ske inom den svenska infrastrukturen de närmaste åren vilket skapar möjligheter för entreprenadföretag att expandera. För att generera god lönsamhet för företaget är effektiva processer önskvärt. LÄS MER

 5. 5. Vi är ju ändå designade att vara sociala varelser : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av distansarbete under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Bengtsson; Liselotte Lundahl; [2021]
  Nyckelord :Teleworking; Telecommuting; Job demands; Self control; Self discipline; Emotional support; Wellbeing; Flexible work; Krav; Kontroll; Stöd; Självdisciplin; Distansarbete; Covid-19;

  Sammanfattning : Title: “After all, we are designed to be social beings” - A qualitative study on employees’experience of teleworking during the corona pandemic Authors: Anna Bengtsson & Liselotte Lundahl Abstract The aim of this study is to examine how employees in the white-collar sector experience their work situation during mandatory teleworking caused by the corona pandemic. The aim is to answer four questions concerning self-discipline, employer control, work requirements, decision-making space, social support and impact on well-being. LÄS MER