Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 505 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Mitt studentliv som kvinna. En etnologisk studie om kvinnliga studenters upplevelse av sin studiesituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Aksin Kartal; [2019]
  Nyckelord :Skillfulness; female student; ideal; stress; performance anxiety; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : From a report presented by Public health agency (Folkhälsomyndigheten), it is common amongst female students to experience the study situation as stressful and filled with anxiety. Because of the discussion about female students study situation and the problems it brings is quite old, I experience it to be important for me as a ethnological student and furthermore to contribute with my ethnological experiences from the past. LÄS MER

 2. 2. Being polite : An experimental study of request strategies in Swedish EFL classes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Christopher Ekelund; [2019]
  Nyckelord :Pragmatics; Politeness theory; Face threatening acts; Swedish upper-secondary school; Requests;

  Sammanfattning : In a world which continuously becomes more globalised, the need to adapt one's language depending on context becomes increasingly important. This is acknowledged in the Swedish syllabus for the upper-secondary school, which emphasises communicative competence and the need to adapt to situation and hearer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Khadijo Mohamud Ali; Panit Åkerman; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; Mastectomy; Experience; Body Image; Self Concept; Bröstcancer; Mastektomi; Upplevelse; Kroppsuppfattning; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i Sverige. Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi vilket innebär borttagning av delar av eller hela bröstet. Behandlingen kan medföra fysiska, psykiska och psykosociala förändringar i kvinnors liv. LÄS MER

 4. 4. En studie om betydelsen av att få och leva med en ADHD-diagnos som vuxen : en kvalitativ textanalys utifrån fem krönikor och två självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Shahad Hassan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Author: Shahad HassanTitle: The meaning of an ADHD-diagnosis Supervisor: Urlika Järkestig-BerggrenAssessor: Torbjörn Forby The purpose of this study is to show how biographers and chroniclers with an ADHD-diagnosis describe their identity experiences before, during and after diagnosis. The purpose is also to show if these identity experiences can be understood based on deviance and stigma. LÄS MER

 5. 5. Sociala Mediers betydelse för unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tove Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Social media; Self-image; Identity; Social comparison; Young women; Sociala Medier; Självbild; Identitet; Social jämförelse; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Sociala mediers roll i unga människors liv har kommit att bli en tredje viktig omvärldskomponent i identitetsskapandet och utgör en unik kontext för social jämförelse. Tidigare forskning har visat att Internet och dess tillgänglighet kan ha en inverkan på unga kvinnors självbild och identitetsskapande. LÄS MER