Sökning: "situated knowledges"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden situated knowledges.

 1. 1. Multiple Knowledges and Participation in Planning: A Case Study of the Amiralsstaden Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Matilda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :participation; situated knowledges; Amiralsstaden; knowledge alliances; feminist framework; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Urban inequalities are one of the most important questions in contemporary times. One urban area that is struggling with inequalities is Malmö, the third largest city in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Searching for consensus: A study of hydrosocial relations in the water management of river Eurajoki in southwestern Finland

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Milla Susi; [2019]
  Nyckelord :Hydrosocial cycle; Political ecology; Multi-stakeholder; Water management; Sustainability Science; Finland; Social Sciences;

  Sammanfattning : Water management tackles complexities within the interconnected social, political, economic and ecological systems across scales, while aiming to meet the needs of multiple stakeholders dependent on water. Many tensions and unsolved issues persist in water management regarding socio-political power structures, spatial scale, and relations between stakeholders who have different perceptions on problems and solutions in water management. LÄS MER

 3. 3. Towards the Pluriverse - How to connect Degrowth and Ubuntu

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Thies Hoeft; [2018]
  Nyckelord :Degrowth; Ubuntu; Transition; Post-Development; Decoloniality; Situated Knowledge; Pluriverse; Environmental Sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis scrutinizes the possibilities for a connection of Degrowth and Ubuntu within a transition discourse, thereby promoting the validity of pluriversal knowledges. It presents and compares the two philosophies, brings arguments for a connection and discusses possible benefits. LÄS MER

 4. 4. Andrapersonsvy i film

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fredrik Larsson; Filip Hallengren; [2017]
  Nyckelord :Second-person; Second-person view; Intersubjectivity; Intersubject; Situated knowledges; Diffraction; Andraperson; Andrapersonsvy; Intersubjektivitet; Intersubjekt; Situerad kunskap; Diffraktion;

  Sammanfattning : I denna undersökning har vi utforskat hur andrapersonsvy kan definieras och appliceras i film. Eftersom att definitionen för andrapersonsvy inte är etablerad, utgår vi ifrån spelindustrins definitioner av första- och tredjepersonsvy för att bilda en teori för hur det kan definieras. LÄS MER

 5. 5. Normkreativt filmskapande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Tim Lundin; Sebastian Olsson; [2017]
  Nyckelord :Normkreativitet; normritik; film;

  Sammanfattning : Där det finns människor finns även sociala normer och filmmediet är inget undantag. Film kan användas för att förstärka dessa normer likväl som de kan användas för att bryta dem. Normer kan skapa en utsatthet och utanförskap för de personer som är avvikande. LÄS MER