Sökning: "smartklocka"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet smartklocka.

 1. 1. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Bring your own device - a concern for organizations? : A thesis about tech organizations awareness and management of smartwatches

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Simon Gustavsson; Fredrik Årman; [2020]
  Nyckelord :Smartwatch; IoT; IoT security management; Byod policy;

  Sammanfattning : With 5G around the corner and an overall increase in a faster and more stable internet connection, the future of Internet of Things (IoT) looks bright. There is a steady increase in the development of IoT devices, such as the smartwatch, and a high increase in usage of IoT, both by organizations and private citizens. LÄS MER

 3. 3. Smartklocksbaserad Badvakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Android; Android Wear; Bluetooth; Android; Android Wear; Bluetooth;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att upptäcka om ett barn fallit i vattnet. För att undersöka det har ett system har utvecklats för att upptäcka ett fall i vatten har skett, med hjälp av en smartklocka och smarttelefon. LÄS MER

 4. 4. Uris : Utvecklingen av en armbandsklocka som ökar barns tidsförståelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tobias Hansson; [2017]
  Nyckelord :Klocka; Barn; Tid; Tidsförståelse; Design; Produktdesign; Hjälpmedel; Smart;

  Sammanfattning : Projektets ursprungliga syfte var att ta fram en premium-armbandsklocka för barn som också underlättar förståelsen av klockan. Projektets syfte skiftade dock under designprocessens gång då jag genom intervjuer och enkäter märkte att målgruppens behov snarare var att utveckla tidsförståelse än att kunna utläsa exakta klockslag. LÄS MER

 5. 5. Skillnad i läseffektivitet mellan scrollbaserad skärmläsning och RSVP-läsning på Apple Watch.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :William Larsson; Zacharias Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :RSVP; reading;

  Sammanfattning : Smartklockans lilla skärm sätter begränsningar för hur många ord som kan läsas i ett stycke utan att scrolla på skärmen.  Dessutom ligger det både i mjukvaruutvecklares och konsumenters intresse att användaren snabbt kan få tillgång till information i textform via sin smartklocka. LÄS MER